Вийшов з друку підручник «Агрогідрохімія». Автор: Хільчевський Валентин Кирилович - доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник гідрометслужби України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хільчевский В.К. Агрогідрохімія: підручник. – К.: ДІА. – 2021. – 176 с. - ISBN 978-617-7785-25-4

Про актуальність питання впливу агрохімічних засобів на якість природних вод свідчить прийнята в Європейському Союзі директива 91/676/ЄЕС «Про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел», скорочено - «нітратна директива» (Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources). А Угода про асоціацію України з ЄС (2014 р.) вимагає від нашої країни апроксимації законодавства ЄС у сфері охорони довкілля в природоохоронну практику.

Сільське господарство – це потужний фактор впливу на кругообіг багатьох речовин у природі, адже для підживлення ґрунту на поля постійно вносяться не лише азотні добрива (джерело нітратів), а й фосфорні та калійні добрива, застосовуються пестициди (засоби захисту рослин). Тому важливо висвітлити комплексно знання про основні джерела сільськогосподарського забруднення природних вод та процеси, що сприяють цьому. Такий підхід застосовано у підручнику.

Підручник розраховано на студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» освітніх програм гідрологічного профілю закладів вищої освіти.

Підручник може бути корисним для студентів, які навчаються за освітніми програмами з геоекології, ґрунтознавства спеціальності 106 «Географія».