Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує на навчання до аспірантури

Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії!

Обсяг державного замовлення на 2022 рік:

Спеціальність 103 Науки про Землю – 1 місце;

Спеціальність 106 Географія – 6 місць;

Спеціальність 242 Туризм – 1 місце.

Початок прийому заяв і документів – 25 серпня 2022 року.

Закінчення прийому заяв і документів: 1 вересня 2022 р. о 17.00 

Правила прийому  до аспірантури/докторантури для здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2022 році: https://asp.knu.ua/doc/VSTUP_2022/Aspirantura_2022.pdf

Інформація щодо освітньо-наукових програм на здобуття ступеня доктора філософії на географічному факультеті, програм та розкладу вступних іспитів, вимог до дослідницької пропозиції, посилання на профілі потенційних наукових керівників майбутніх аспірантів та інша корисна інформація: https://geo.knu.ua/naukova-diyalnist/aspirantura-ta-doktorantura/