Комісія з академічної доброчесності географічного факультету

      Відповідно до п.2.2 “Положення про забезпечення дотримання академічної доброчесності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”, на виконання розпорядження Ректора №80 від 07.10.2022 р. для забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності та виконання дорадчих функцій у прийнятті рішень з питань дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього та наукового процесів розпорядженням декана № 662 від 14 жовтня 2022 р., на географічному факультеті створена комісія з академічної доброчесності у складі:

  1. Пасько Володимир Феодосійович – заступник декана з навчальної роботи, голова комісії;

  2. Шевченко Ольга Григорівна – заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва, заступник голови комісії;

  3. Бортник Сергій Юрійович, – завідувач кафедри землезнавства та геоморфології, член комісії;

  4. Гребінь Василь Васильович – завідувач кафедри гідрології та гідроекології, член комісії;

  5. Даценко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри геодезії та картографії, член комісії;

  6. Любіцева Ольга Олександрівна – завідувач кафедри країнознавства та туризму, член комісії;

  7. Мезенцев Костянтин Володимирович – завідувач кафедри економічної та соціальної географії, член комісії;

  8. Самойленко Віктор Миколайович – виконувач обов’язки завідувача кафедри фізичної географії та геоекології, член комісії;

  9. Сніжко Сергій Іванович – завідувач кафедри метеорології та кліматології, член комісії;

  10. Уліганець Сергій Іванович – завідувач кафедри географії України, член комісії;