Аспірантура та докторантура

Докторантура

Актуальні засоби комунікації зі вступниками до докторантури

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. +38 (044) 521-33-61

E-mail: geograph@knu.ua

shevchenko_olga@knu.ua

Аспірантура

Спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка аспірантів:

Спеціальність 106 Географія:

  • фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
  • біогеографія і географія ґрунтів;
  • геоморфологія та палеогеографія;
  • конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
  • економічна та соціальна географія;
  • географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

Спеціальність 103 Науки про Землю:

  • гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
  • метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Спеціальність 242 Туризм:

  • туризм

Освітньо-наукові програми:

(рівень вищої освіти: 3-й; 106 – Географія; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 103 – Науки про Землю; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 193 – Геоінформаційні системи, землеустрій та кадастр; форма навчання: денна, заочна; мова навчання: украЇнська, англійська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 242 – Туризм; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська, англійська)

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту деканату географічного факультету –  geography_dpt.head@univ.net.ua  з назвою в темі листа – ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП…

Дякуємо за Ваші пропозиції!

Навчальні плани підготовки докторів філософії:

Вступ:

Результати вступних випробувань до аспірантури 2022 р.

Актуальні засоби комунікації зі вступниками до аспірантури

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. +38 (044) 521-33-61

E-mail: geograph@knu.ua

shevchenko_olga@knu.ua

Програми вступних іспитів
Програми вступних іспитів
Програми вступних іспитів з іноземної мови
Програми додаткових вступних іспитів
Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури

Навчання:

Документи:

Загальна інформація

Результати опитування аспірантів освітньо-наукових програм