Аспірантура та докторантура

Аспірантура

Спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка аспірантів:

Спеціальність 106 Географія:

  • фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
  • біогеографія і географія ґрунтів;
  • геоморфологія та палеогеографія;
  • конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
  • економічна та соціальна географія;
  • географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

Спеціальність 103 Науки про Землю:

  • гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
  • метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Спеціальність 242 Туризм:

  • туризм

Освітньо-наукові програми:

(рівень вищої освіти: 3-й; 106 – Географія; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 103 – Науки про Землю; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 242 – Туризм; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська, англійська)

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту деканату географічного факультету –  geography_dpt.head@univ.net.ua  з назвою в темі листа – ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП…

Дякуємо за Ваші пропозиції!

Навчальні плани підготовки докторів філософії:

Вступ:

Адреса географічного факультету: проспект академіка Глушкова, 2, корпус загальноуніверситетських кафедр, тел. 521-33-61

Детальну інформацію про умови вступу до аспірантури можна отримати на сайті університету за посиланням: http://asp.univ.kiev.ua/index.php/aspirantura-vstup

Навчання:

Документи:

Загальна інформація

Результати опитування аспірантів освітньо-наукових програм