Аспірантура та докторантура

Докторантура

Актуальні засоби комунікації зі вступниками до докторантури

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. +38 (044) 521-33-61

E-mail: geograph@knu.ua

shevchenko_olga@knu.ua

Аспірантура

Спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка аспірантів:

Спеціальність 106 Географія:

 • фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
 • біогеографія і географія ґрунтів;
 • геоморфологія та палеогеографія;
 • конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
 • економічна та соціальна географія;
 • географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

Спеціальність 103 Науки про Землю:

 • гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Спеціальність 242 Туризм:

 • туризм

Освітньо-наукові програми:

(рівень вищої освіти: 3-й; 106 – Географія; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 103 – Науки про Землю; форма навчання: денна; мова навчання: украЇнська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 193 – Геоінформаційні системи, землеустрій та кадастр; форма навчання: денна, заочна; мова навчання: украЇнська, англійська)

(рівень вищої освіти: 3-й; 242  Туризм і рекреація; форма навчання: очна, заочна; мова навчання: украЇнська, англійська)

Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів.

Всі пропозиції відправляти на електронну пошту деканату географічного факультету –  geography_dpt.head@univ.net.ua  з назвою в темі листа – ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП…

Дякуємо за Ваші пропозиції!

Навчальні плани підготовки докторів філософії:

Вступ:

Результати вступних випробувань до аспірантури 2024 р.
 • Відомість складання вступного іспиту зі спеціальності 106 Географія

 • Відомість складання вступного іспиту з англійської мови

 • Відомість складання вступного іспиту зі спеціальності 242 Туризм
 • Рейтинговий список вступників до аспірантури географічного факультету у 2024 р.

Актуальні засоби комунікації зі вступниками до аспірантури

проспект академіка Глушкова, 2-а,

тел. +38 (044) 521-33-61

E-mail: geograph@knu.ua

shevchenko_olga@knu.ua

Програми вступних іспитів
Програми вступних іспитів з іноземної мови
Програми додаткових вступних іспитів
Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури

До уваги абітурієнтів

інформацію по вступній кампанії 2024 р. можна додатково отримувати на сайті КНУ за посиланням

Навчання:

Документи:

Загальна інформація

Результати опитування аспірантів освітньо-наукових програм