Центр сталих рішень “GreenLabsKNU”

Про центр

З 6 березня 2023 р. розпочав роботу Центр сталих рішень GreenLabsKNU (далі – Центр).

Центр є структурним підрозділом географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Створено за ініціативи кафедри фізичної географії та геоекології.

Центр – це простір ідей, комунікацій, експертно-консультаційної співпраці здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, органів державної влади й місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій з питань довкілля. Зокрема, з транскордонної природоохоронної взаємодії, маркетингу екосистемних послуг, ландшафтного планування й дизайну, розробки комплексних планів просторового розвитку територій, проведення процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД), проектно-інвестиційної діяльності.

Центр – це простір гарту й апробації освітніх компетентностей, зокрема, за освітньо-професійними програмами для бакалаврів  «Транскордонне екологічне співробітництво», «Геоекологія та екосистемні послуги», освітньо-науковою програмою для магістрів «Транскордонне  природоохоронне співробітництво» під час виробничих практик, в процесі безпосереднього контакту з роботодавцями, та в ході залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних, проектних робіт.

Центр забезпечує можливості широкої професійної комунікації. Зокрема, за меморандумами про співпрацю з фахівцями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Асоціації професіоналів довкілля України, Всеукраїнської  екологічної ліги.

Центр розпочав процедуру долучення до мережі подібних університетських центрів, що має назву «Групи зелених лабораторій Світу»  (Green Labs Groups Around The Globe – https://www.labconscious.com/greenlabgroups).

Мережа «Групи зелених лабораторій Світу» впроваджує Програму  «Зелені лабораторії». Залучає зусилля викладачів, співробітників та здобувачів вищої освіти провідних університетів світу до проведення досліджень з оцінки впливів на довкілля, зменшення кількості відходів, збереження біорізноманіття, поліпшення якості довкілля для людей. 

Керівником Центру сталих рішень GreenLabsKNU призначено кандидата географічних наук Катерину РЕЗНИКОВУ.