Освітні програми

Описи освітніх програм

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

014.07 Середня освіта (Географія)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

106 Географія

Природнича географія

Економічна географія

Транскордонне екологічне співробітництво

Урбаністика та міське планування

Геоморфологія та природопізнавальний туризм

Геоморфологія та природничий туризм

103 Науки про Землю

Картографія, ГІС, ДЗЗ

Ґрунтознавство, управління земельними, ресурсами та територіальне планування

Управління та екологія водних ресурсів

Метеорологія

Геоекологія та екосистемні послуги

Гідрологія

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм

Туризм

Гастрономічний туризм

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту деканату географічного факультету – geography_dpt.head@univ.net.ua з назвою в темі листа - ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП... Дякуємо за Ваші пропозиції!