Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Географія» 014 Середня освіта (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2023 р.)

Освітньо-професійна програма ОПП «ГЕОГРАФІЯ» за спеціальністю 014 Середня освіта(Географія) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Обов’язкові компоненти ОП

Практична підготовка

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Викладання географії та організація туристично-краєзнавчої діяльності учнів»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Викладання географії та природознавства в ЗЗСО»
Вибірковий блок 3 (дисципліни вільного вибору здобувача)**