Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

На географічному факультеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук

Вчена рада з присудження наукового ступеня доктора географічних наук Д 26.001.07 (затверджена наказом МОН від 27.04.2023 р. №491)

Термін дії – до 27.04.2026 р.

 

Шифр та найменування наукової спеціальності:

11.00.02 «Економічна та соціальна географія»,

11.00.12 «Географічна картографія»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.001.07

Голова ради:
 1. Мезенцев Костянтин Володимирович (k_mez@ukr.net), доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.
Заступники голови:
 1. Запотоцький Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.
 2. Бондаренко Едуард Леонідович, доктор географічних наук професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12. 
Вчений секретар:
 1. Гнатюк Олексій Михайлович (alexgnat22@ukr.net), кандидат географічних наук, асистент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.
Члени ради:
 1. Даценко Людмила Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12.
 2. Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.
 3. Ляшенко Дмитро Олексійович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12.
 4. Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, директор, Інститут географії, спеціальність 11.00.02.
 5. Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.12.
 6. Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.12.
 7. Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут історії, спеціальність 11.00.12.
 8. Шевчук Сергій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет технологій і дизайну, спеціальність 11.00.02.
 9. Яценко Борис Павлович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02.

К 26.001.22 - кандидата географічних наук за спеціальностями:

Вчена рада з присудження наукового ступеня доктора географічних наук Д 26.001.22 (затверджена наказом МОН від 27.04.2023 р. №491)

Термін дії – до 27.04.2026 р.

Шифр та найменування наукової спеціальності:

11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»,

11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.001.22

Голова ради:

 1. Бортник Сергій Юрійович (sergiy.bortnyk@knu.ua), доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Заступник голови:

 1. Гребінь Василь Васильович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.

Вчений секретар:

 1. Погорільчук Наталія Михайлівна (georada@ukr.net, natalia.pogorilchuk@knu.ua), кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.

Члени ради:

 1. Герасименко Наталія Петрівна, доктор географічних наук професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.
 2. Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 11.00.04.
 3. Комлєв Олександр Олександрович, доктор географічних наук професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.
 4. Кошляков Олексій Євгенович, доктор геологічних наук професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.
 5. Матвіїшина Жанна Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач сектору, Інститут географії, спеціальність 11.00.04.
 6. Ободовський Олександр Григорович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.
 7. Овчарук Валерія Анатоліївна, доктор географічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 11.00.07.
 8. Осадчий Володимир Іванович, доктор географічних наук, Український гідрометеорологічний інститут, спеціальність 11.00.07.
 9. Рідуш Богдан Тарасович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.04.
 10. Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.
 11. Сніжко Сергій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.
 12. Стецюк Володимир Васильович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.
 13. Хільчевський Валентин Кирилович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.07.
 14. Шевченко Ольга Григорівна, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.04.
 15. Ющенко Юрій Сергійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 11.00.07.