Кваліфікаційні роботи студентів ОР "Магістр"

Кафедри:

Геодезії та картографії

Країнознавства та туризму

Землезнавства та геоморфології

Фізичної географії та геоекології