Захисти дисертацій

Захисти дисертацій. Оголошення

17.01.2022 о 11:00 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.001.260 для захисту дисертації:

Корнієнко Вікторії Олександрівни на тему “Оцінка і прогноз водного режиму та гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип’яті (в межах України)” за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Голова ради:

Хільчевський Валентин Кирилович, доктор географічних наук, професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

Самойленко Віктор Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Свідзінська Дар’я Валеріївна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опоненти:

ШакірзановаЖаннеттаРашидівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету.

Дубняк Сергій Сергійович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України.

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням:
Посилання на конференцію ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/4236213516?pwd=WGdWZ1ZSNzkreDUzby9pTFY0c0p5Zz09

Ідентифікатор конференції: 423 621 3516

Код доступу: 1c0nwF

30.12.2021 о 09:00 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.001.259 для захисту дисертації:

Ковальчук Ірини Василівни на тему «Суспільно-географічне дослідження бальнеологічних курортних поселень Львівської області» за спеціальністю 106 «Географія»

Голова ради:

Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Рецензенти:

Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Мельничук Анатолій Леонідович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опоненти:

Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму, декан геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Король Олександр Дмитрович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/89644239242?pwd=RVJJN0JxbUNMMUVyaEJLdVp5NGFTUT09

Ідентифікатор конференції: 896 4423 9242

Код доступу: 656767

30.12.2021 о 11:30 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.001.261 для захисту дисертації:

Циганка Євгена Юрійовича на тему «Ландшафтно-екологічна організація природоохоронних територій урбанізованих зон (на прикладі міста Києва)» за спеціальністю 106 «Географія».

Голова ради:

Шевченко Ольга Григорівна, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Свідзінська Дар’я Валеріївна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опоненти:

Круглов Іван Станіславович, доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка;

Голубцов Олександр Григорович, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії Національної академії наук України.

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84622934410?pwd=ZGdOL3FTaWJyN3UrZGJ4aHFjeEdXQT09

Ідентифікатор конференції: 846 2293 4410

Код доступу: 464831

30.12.2021 о 14:00 відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.001.290 для захисту дисертації:

Паренюка Віктора Анатолійовича на тему «Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України» за спеціальністю 106 «Географія».

Голова ради:

Масляк Петро Олексійович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

Любіцева Ольга Олександрівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Мельничук Анатолій Леонідович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опоненти:

Сегіда Катерина Юріївна, доктор географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

Пугач Сергій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/87634460593?pwd=VFlFWFVodW8xMUhtMGpZeHUwbDRnUT09

Ідентифікатор конференції: 876 3446 0593

Код доступу: 436784

22 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Пугача Сергія Олександровича на тему: «Комунікаційні мережі регіону: теорія, методологія, практика соціально-географічного дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий консультант:

Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

Маруняк Євгенія Олександрівна, доктор географічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, Інститут географії НАН України, директор;

Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, професор кафедри географії, туризму та спорту;

Мальчикова Дар’я Сергіївна,  доктор географічних наук, професор, Херсонський державний університет, професор кафедри географії та екології.

Topic: Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 – захист дисертації Пугача С.О.
Time: Dec 22, 2021 11:00 AM Kyiv
Meeting ID: 825 5132 6535
Passcode: 598695

 

Початок об 11.00 год.

21 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Сорокіної Людмили Юріївни на тему: «Генетико-ландшафтознавче дослідження антропогенно змінених ландшафтів України» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Науковий консультант:

Палієнко Валентина Петрівна, доктор географічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії;

Тютюнник Юліан Геннадійович, доктор географічних наук, професор, Інститут еволюційної екології НАН України, провідний науковий співробітник;

Іванов Євген Анатолійович, доктор географічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.

Topic: Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 – захист дисертації Сорокіної Л.Ю.
Time: Dec 21, 2021 11:00 AM Kyiv
Meeting ID: 833 5980 3791
Passcode: 147632

 

Початок об 11.00 год.

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

1. Круглова Івана Станіславовича на тему: «Трансдисциплінарна геоекологія» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України;

Петлін Валерій Миколайович,  доктор географічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії;

Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін.

Початок об 11.00 год.

2. Добиша Миколи Петровича на тему: «Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник:

Яценко Борис Павлович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства та туризму

Офіційні опоненти:

Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України;

Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук,  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», завідувач відділення Наук про Землю.

Початок об 15.00 год.

15 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Ошурка Дмитра Олександровича на тему: «Вітроенергетичні ресурси України в сучасних кліматичних умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник:

Скриник Олег Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, старший науковий співробітник відділу фізики атмосфери

Офіційні опоненти:

Шевченко Ольга Григорівна, доктор географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, заступник декана географічного факультету;

Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна, кандидат географічних наук, Гідрометеорологічний інститут Одеського державного екологічного університету МОН України, доцент кафедри метеорології та кліматології.

Початок об 11.00 год.