Захисти дисертацій

Захисти дисертацій. Оголошення

14 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Надточій Людмили Михайлівни на тему: «Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного повітря в промислових містах України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник:

Дворецька Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувачка лабораторії моніторингу атмосферного повітря

Офіційні опоненти:

Хохлов Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, Одеський державний екологічний університет МОН України, проректор з навчально-методичної роботи;

Федонюк Віталіна Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет МОН України, доцент кафедри екології та агрономії.

Початок об 11.00 год.

15 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Ошурка Дмитра Олександровича на тему: «Вітроенергетичні ресурси України в сучасних кліматичних умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник:

Скриник Олег Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, старший науковий співробітник відділу фізики атмосфери

Офіційні опоненти:

Шевченко Ольга Григорівна, доктор географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, заступник декана географічного факультету;

Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна, кандидат географічних наук, Гідрометеорологічний інститут Одеського державного екологічного університету МОН України, доцент кафедри метеорології та кліматології.

Початок об 11.00 год.

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

1. Круглова Івана Станіславовича на тему: «Трансдисциплінарна геоекологія» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

Шищенко Петро Григорович, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України;

Петлін Валерій Миколайович,  доктор географічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії;

Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін.

Початок об 11.00 год.

2. Добиша Миколи Петровича на тему: «Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник:

Яценко Борис Павлович, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства та туризму

Офіційні опоненти:

Дністрянський Мирослав Степанович, доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України;

Савчук Іван Григорович, кандидат географічних наук,  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», завідувач відділення Наук про Землю.

Початок об 15.00 год.