Освітні програми

Описи освітніх програм

Освітній ступінь "МАГІСТР"

014.07 Середня освіта (Географія)

103 Науки про Землю

Картографія та географічні інформаційні системи

Метеорологія

Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами

Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування

106 Географія

Геоморфологія та палеогеографія

Економічна та соціальна географія

Урбаністика та регіональний розвиток

Політична географія та геополітика

Географічне країнознавство та геоглобалістика

Географія рекреації та туризму

Географія еногастрономічної рекреації та туризму

Природнича географія

Транскордонне природоохоронне співробітництво

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

242 Туризм

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ Всі освітні програми є відкритими для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту деканату географічного факультету – geography_dpt.head@univ.net.ua з назвою в темі листа - ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП... Дякуємо за Ваші пропозиції!