Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

Освітньо-наукова програма «Урбаністика та регіональний розвиток» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок «Урбаністичні студії»
Вибірковий блок «Регіональні студії»
Вибір з переліку 1 (студент обирає одну дисципліну з переліку)
Вибір з переліку 2 (студент обирає одну дисципліну з переліку)