Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Землеустрій та кадастр» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2023 р.)

Освітньо-наукова програма “ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР” за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента

Блок 1 дисциплін «ГІС у землеустрої та кадастрі»
Блок 2 дисциплін «Геоматика»

Вибір з переліку 1 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

Вибір з переліку 2 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

Вибір з переліку 3 (студент обирає одну дисципліну з переліку)