Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Природнича географія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; редакція 2021 р.)

Освітньо-наукова програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Управління природокористуванням»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародне екологічне співробітництво»
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з переліку)
Перелік 1
Перелік 2