Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Метеорологія» (рівень: магістр, форма навчання: денна, мова навчання: укр./англ.; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма «Метеорологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Теоретична метеорологія»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Прикладна метеорологія»
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну дисципліну)
Перелік 1.
Перелік 2.