Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «ГЕОГРАФІЯ» 014 Середня освіта (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п.2021 року)

Освітньо-наукова програма "Географія" за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) галузі знань 01- Освіта/Педагогіка

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОНП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія та краєзнавство»)
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Викладання географічних дисциплін у закладах вищої освіти» (ВБ 2)
Вибір з переліку (ВБ 3; студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1 (ВБ 3.1)
Перелік №2 (ВБ 3.2)