Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська, англійська; н.п. 2023 р.)

Освітньо-наукова програма «ТУРИЗМ» за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОНП

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародний туризм»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Віртуальний туризм»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Сталий туризм»

Вибір з переліку (студент обирає 2 дисципліни з переліку)

Перелік №1