Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Економічна та соціальна географія»/«Economic and Social Geography» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова: українська, англійська; н.п. 2021 р.)

Освітньо-наукова програма «Економічна та соціальна географія»/«Economic and Social Geography» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»)
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та просторове планування»)
Вибір з переліку 1 (студент обирає одну дисципліну з переліку)
Вибір з переліку 2 (студент обирає одну дисципліну з переліку)