Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Транскордонне природоохоронне співробітництво» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська/англійська редакція 2023 р.)

Освітньо-наукова програма «Транскордонне природоохоронне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОНП

Вибіркові компоненти ОНП

Дисципліни вибору студента
1. Вибірковий блок за професійним спрямуванням "Транскордонне співробітництво з відновлення ландшафтів і біорізноманіття"
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне співробітництво з охорони ландшафтів і біорізноманіття»
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з переліку)

Перелік 1

Перелік 2