Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Природнича географія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; редакція 2019 р.)

Освітньо-наукова програма «Природнича географія» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок «Природнича географія»