Рецензії та відгуки

На освітньо-професійну програму «ТУРИЗМ», редакції 2020 р. (рівень: бакалавр; спеціальність: 242 Туризм; форма навчання: денна/заочна; мова навчання: українська)