Рецензії та відгуки

На освітньо-професійну програму «ГЕОГРАФІЯ», редакції 2021 р. (рівень: бакалавр; спеціальність: 014 - Освіта (Географія); форма навчання: денна; мова навчання: українська)