Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Географія» 014 Середня освіта (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська, н.п. 2021 р.)

Освітньо-професійна програма ОПП «ГЕОГРАФІЯ» за спеціальністю 014 Середня освіта(Географія) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Обов’язкові компоненти ОП

Практична підготовка

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Викладання географії та організація туристично-краєзнавчої діяльності учнів )
Вибірковий блок 2 (Викладання географії та природознавства в ЗЗСО)
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1 вільного вибору студента
Перелік №2 вільного вибору студента
Перелік №3 вільного вибору студента
Перелік №4 вільного вибору студента
Перелік №5 вільного вибору студента