Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геодезія та землеустрій» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма “ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ” за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій галузі знань 19 – Архітектура та будівництво

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок «Геодезія та землеустрій»

Вибір з переліку

(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1 вибору студента

Перелік № 2 вибору студента

Перелік № 3 вибору студента

Перелік № 4 вибору студента

Перелік № 5 вибору студента