Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.)

Освітньо-професійна програма «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування

Обов’язкові компоненти ОП

Вибірковий блок «Міжнародний туризм»
Вибірковий блок «Організація туристичної діяльності»

Вибір з переліку