Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2022 р.)

Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента. Вибірковий блок за професійним спрямуванням "Транскордонне екологічне співробітництво в територіальному плануванні"
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне екологічне співробітництво в природокористуванні»:
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1

Перелік 2

Перелік 3

Перелік 4

Перелік 5