Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Метеорологія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна, н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма «Метеорологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок 1 «Загальна метеорологія»
Вибірковий блок 2 «Екологічна метеорологія»
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1.
Перелік 2.
Перелік 3.