Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоекологія та екосистемні послуги» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; редакція 2023 р.)

Освітньо-професійна програма «Геоекологія та екосистемні послуги» за cпеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням "Маркетинг екосистемних послуг"
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Відновлення довкілля для екосистемних послуг»
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1

Перелік 2

Перелік 3

Перелік 4

Перелік 5