Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: заочна; мова навчання: українська; н.п. 2023 р.)

Освітньо-професійна програма «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Навчальний план за програмою "Туризм" (2023 р.)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародний туризм»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Організація туристичної діяльності»

Вибір з переліку