Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Управління та екологія водних ресурсів» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма "Управління та екологія водних ресурсів" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

1. Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок 1. «Управління водними ресурсами»
Вибірковий блок 2. «Екологія водних ресурсів»
Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
Перелік 1.
Перелік 2.
Перелік 3.