Аспірантура та докторантура

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП "НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" (Аспірантура)

  1. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток (106 “Географія”, ОР – доктор філософії)
  2. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди    (106 “Географія”, ОР – доктор філософії)

РНП ДВА Перелік 2

спеціалізація - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
спеціалізація - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
спеціалізація - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
спеціалізація - біогеографія та географія ґрунтів
спеціалізація - геоморфологія та палеогеографія
спеціалізація - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
спеціалізація - економічна та соціальна географія
спеціалізація - географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)