Візитні картки потенційних наукових керівників

103 – Науки про Землю

Гребінь В.В., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології та гідроекології

Ободовський О.Г., доктор географічних наук, професор, професор кафедри гідрології та гідроекології

Сніжко С.І., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри метеорології та кліматології

Хільчевський В.К., доктор географічних наук, професор, професор кафедри гідрології та гідроекології

Шевченко О.Г., доктор географічних наук, доцент, заступник декана географічного факультету

106 – Географія

Бондаренко Е.Л., доктор географічних наук, професор, професор кафедри геодезії та картографії

Винниченко І.І., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму

Герасименко Н.П., доктор географічних наук, професор, професор кафедри землезнавства та геоморфології

Даценко Л.М., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії

Запотоцький С.П., доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету

Кіптенко В.К., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму

Любіцева О.О., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму

Мезенцев К.В., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії

Міхно О.Г., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії та картографії

Провотар Н.І., кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії

Самойленко В.М., доктор географічних наук, професор, професор кафедри фізичної географії та геоекології

Смирнов І.Г., доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

Удовиченко В.В., доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України

Уліганець С.І., кандидат географічних наук , доцент, завідувач кафедри географії України

Яценко Б.П., доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

242 – Туризм

Любіцева О.О., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму

Смирнов І.Г., доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

Яценко Б.П., доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму