БОНДАРЕНКО Едуард Леонідович.

Доктор географічних наук, професор.

Професор кафедри геодезії та картографії географічного факультету.

Адреса електронної пошти: eduardbondarenko@knu.ua,

телефон +380 44 521 33 62.

Мова викладання та спілкування: українська.

Сфера наукових інтересів: геоінформаційне тематичне картографування, веб-
картографування, дослідження картографічних творів загальногеографічного, тематичного та
спеціального змісту, виданих у різні історичні періоди, стандартизація цифрової географічної
інформації, теорія і практика розроблення інфраструктур просторових даних для
картографування.

Профілі:

− Сайт географічного факультет КНУ

− Google Академія

− Scopus

− WoS Researcher

− ORCID

− ResearchGate