Викладачі кафедри геодезії та картографії

Бондаренко Едуард Леонідович

Картограф, професор кафедри геодезії та картографії, доктор географічних наук, професор

Науковий профіль:

Освіта:

2008 – захист докторської дисертації за темою “Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень” (спеціальність “Географічна картографія”).
1997 – захист кандидатської дисертації за темою “Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної захворюваності населення України” (спеціальність – “Географічна картографія”).
1994–1997 – навчання в аспірантурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1987–1993 – студент географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – “Картографія”.

Підвищення кваліфікації:

2021 – Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”.
2015 – Луцький національний технічний університет.
2005 – Науково-дослідний інститут геодезії і картографії.

Досвід роботи:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2011 – дотепер Професор кафедри геодезії та картографії, гарант освітньо-професійної програми “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі”.
2010 – дотепер Науковий керівник 4-х аспірантів кафедри геодезії та картографії. Підготував 4-х кандидатів наук.
2012 – дотепер Співвиконавець науково-дослідних тем (проектів) кафедр геодезії та картографії, економічної та соціальної географії, землезнавства та геоморфології.
2002–2011 – Доцент кафедри геодезії та картографії.
2006–2011 – Керівник підрозділу з виконання наукового проекту науково-дослідної лабораторії (НДЛ) картографії та геоінформатики.
1997–2002 – Асистент кафедри геодезії та картографії.
1997–2005 – Співвиконавець науково-дослідних проектів НДЛ картографії та геоінформатики.
1993–1995 – Інженер,молодший науковий співробітник НДЛ геодезії, картографії та фотограмметрії.

Підготовка наукових кадрів:

Науковий керівник 4-х аспірантів кафедри геодезії та картографії, яким присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія: Коренця Олександра Володимировича (2013 рік), Іщука Андрія Васильовича (2013), Смірнова Ярослава Валерійовича (2015), Пісної Руслани Сергіївни (2019).

Викладання дисциплін на основі розроблених навчальних програм:

Обов’язкові дисципліни:

 • “Картографія з основами топографії”, “Топографія та основи туристичної картографії”, “Топографія з основами геодезії” – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм: “Економічна географія”, “Урбаністика”, “Гастрономічний туризм”, “Гідрологія”, “Метеорологія” спеціальностей “Географія”, “Туризм” та “Науки про Землю”;
 • “Національна інфраструктура геопросторових даних” – для студентів першого та другого рівнів вищої освіти спеціальностей “Геодезія та землеустрій” (освітніх програм “Геодезія та землеустрій”, “Землеустрій та кадастр”);
 • “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей “Геодезія та землеустрій” (освітньої програми “Землеустрій та кадастр”), “Науки про Землю” (освітньої програми “Картографія та географічні інформаційні системи”).

Дисципліни вибору блоками:

 • “Основи наукових досліджень” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Науки про Землю” (освітньої програми “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі”);
 • “Основи веб-картографії” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності “Науки про Землю” (освітньої програми “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі”);
 • “Організація та управління виробництвом” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей “Геодезія та землеустрій” та “Науки про Землю”;
 • “Теоретична картографія”; “Сучасні проблеми розвитку картографії та геоінформатики” – для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності “Науки про Землю” (освітньої програми “Картографія та географічні інформаційні системи”).

Сфера наукових інтересів:

Геоінформаційне тематичне картографування; веб-картографування; дослідження картографічних творів загальногеографічного, тематичного та спеціального змісту, виданих у різні історичні періоди; стандартизація цифрової географічної інформації; теорія і практика розробки інфраструктур просторових даних для картографування.

Наукові проекти (співвиконавець):

 1. Картографічний моніторинг довкілля території України та її регіонів (2021–2022).
 2. Проектування та розроблення картографічного інтерактивного ресурсу з географії для закладів вищої освіти (2020–2021)
 3. Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій (2016–2017).
 4. Розробка теоретико-методологічних    засад,    структури   та    програмного   забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва) (2015–2016).
 5. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі (2014-2015).
 6. Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану навколишнього середовища (2011–2013).
 7. Геоінформаційне тематичне картографування: проблемно-орієнтований підхід та семіотичні основи (2006–2010) – керівник підрозділу.
 8. Стандартизація цифрової географічної інформації (2001–2002).
 9. Геоінформаційне картографування. Формування концептуальних підходів до створення, забезпечення функціонування і застосування геоінформаційних систем та технологій для вирішення військових і народногосподарських завдань (2001–2005).
 10. Розробка основ тематичного ГІС-картографування для потреб освіти в Україні (1997–2000).

Науково-організаційна та громадська діяльність:

Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), член спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 (Інститут географії НАН України) по захисту докторських і кандидатських дисертацій (спеціальність 11.00.12 – географічна картографія), член разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 106 – географія (2022); член робочої групи з розроблення освітньо-наукової програми “Картографія та географічні інформаційні системи”, член редколегій збірників наукових праць: “Автомобільні дороги та дорожнє будівництво”, “Океанографічний журнал”.

Публікації:

Автор і співавтор 200 праць (1.01.2022), серед яких:

6 монографій (“Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування” (2005, співавтор), “Охорона природного середовища” (2006, співавтор), “Геоінформаційне еколого-географічне картографування” (2007), ’Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії’ (2019, співавтор), “Національна безпека України у викликах новітньої історії’ (2020, співавтор), Веб- картографування (2021)); 5 навчальних посібників (“Географічні інформаційні системи” (2011), “Технології створення інфраструктур просторових даних” (2014), “ГІС і бази даних” (2011), “Цифрова картографія” (2016), “Суспільно-географічна картографія” (2021, співавтор); більше 15 навчально-методичних розробок.