Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Яценко Борис Павлович

Професор  кафедри  країнознавства  та  туризму географічного  факультету, доктор географічних наук, професор; економіко-географ,  сходознавець  (японіст)

Освіта:

Санкт-Петербургський (Ленінградський) університет, Східний факультет. Сходознавець, 1963 р. Аспірантура географічного факультету Санкт-Петербургського (Ленінградського) університету. Економіко-географ, 1967 р.

Підвищення кваліфікації:

до 2000 р. – МГУ, СПбУ, після 2000 р. Токійський державний унівеситет (Японія), Гарвард (США).

Досвід роботи:

Науковий  стаж  – з 1968 р.,  викладання  у  ВНЗ  –  з 1970 р.

Вітчизняні наукові проекти:

1991 – розробка Концепції створення кафедри країнознавства та туризму в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1992 – розробка концепції відділу Сучасного Сходу інституту Сходознавства НАНУ.
1995 – розробка Концепції розвитку туризму в Україні. Участь у розробці Закону про туризм в Україні.
1998 – розробка Концепції підготовки кадрів для туризму в Україні.
2012 – розробка Концепції магістерської програми з політичної географії та геополітики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукових досліджень:

Суспільна,  політична  географія, сходознавство (японістика), географічне  країнознавство.

Підготовка наукових кадрів:

1  доктор,  11  кандидатів  географічних  наук.

Членство у редколегіях наукових видань:

У  виданнях  по  суспільній географії  та  сходознавству.

Публікації:

Автор і співавтор у понад 300 наукових публікацій в т. ч. 30 монографій та підручників. Серед них:

  1. «Географія. 10 клас», 2018, 256 с.;
  2. «Географічне країнознавство» (Розділ «Теорія» та 33 держави), 2015 р. 911 с.;
  3. «Соціально-економічна географія світу», 2013, 472 с. ( 6-е вид.);
  4. «Структура господарства Японії», 2006, 254 с.;
  5. «Політична географія і геополітика», 2007, 255 с.;

Розробка та викладання навчальних дисциплін:

для магістрів:
«Політична географія і геополітика: основи теорії», «Країнознавство: основи теорії», «Геоекономічні та геополітичні трансформації країн світу»;
для бакалаврів:
«Географія світового господарства».
Країнознавчі курси з проблем господарства Японії та інших економічно розвинених країн.

Громадська діяльність:

Віце-президент  товариства «Україна-Японія» з 1992 р.; один  із  академіків-засновників  наукового  товариства  «Академіятуризму України»; Почесний член Географічного товариства України.