Викладачі кафедри геодезії та картографії

Міхно Олексій Григорович

доцент кафедри геодезії та картографії, кандидат технічних наук, доцент

Науковий профіль:

Освіта:

1977-1982 рр. – курсант Київського вищого військового авіаційного інженерного училища, кафедра приладів і засобів розвідки;
1986-1990 рр. – ад’юнкт кафедри приладів і засобів розвідки, факультет авіаційного обладнання Київського вищого військового авіаційного інженерного училища. Захистив кандидатську дисертацію «Алгоритми розпізнавання об’єктів повітряної розвідки для систем автоматизованого дешифрування аерофотозображень» в спеціалізованій вченій раді Київського вищого військового авіаційного інженерного училища, спеціальність 20.02.14 – озброєння і військова техніка (1990 р.), отримав атестат доцента по кафедрі картографії (1994 р.).

Підвищення кваліфікації:

ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», свідоцтва про підвищення кваліфікації ПК02070921/002674-18, за програмою «ГІС на основі Інтернет та геопортали для інфраструктури просторових даних» (7.3 кредити ECTS), від 16 грудня 2017 року, ПК02070921/001399-16, за програмою «Менеджмент геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних», від 16 грудня 2016 року.

Досвід роботи:

  • 1982-1986 рр. – проходив службу в лавах Радянської Армії в Амурській області (Російська Федерація) на посаді начальника групи обробки даних повітряної розвідки.
  • 1986-1989 рр. – навчання в ад′юнктурі Київського вищого військового авіаційного інженерного училища.
  • 1990-1992 рр. – викладач, старший викладач Іркутського вищого військового авіаційного інженерного училища.
  • 1992-2009 рр. – викладач, старший викладач, начальник кафедри топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (з 1993 р.), начальник військово-технічного факультету (з 2007 р.) Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2009 році звільнений в запас з лав Збройних Сил України у військовому званні «полковник».
  • 2009-2012 рр. – старший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географічного факультету.
  • З 2012 р. – доцент кафедри геодезії та картографії.

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

2014-2018 рр. Участь в міжнародному науковому проекті «CAMINO: Comprehensive Approach to Cyber Roadmap Coordination and Development» в якості експерта.

Основний напрямок наукових досліджень:

Ддослідження сучасних географічних інформаційних систем і технологій, геопросторове моделювання, дистанційне зондування земної поверхні, розпізнавання образів і обробка зображень.

Публікації:

Автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: 2 підручника (з грифом МОУ та МОН України), три навчальних посібника, 8 свідоцтв про винаходи, публікації, що індексовані в наукометричних базах SCOPUS та WEB of Science:

1. Міхно О.Г. Військова топографія: підручник / О.Г. Міхно, С.Г. Шмаль. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 384 с. (гриф МОУ України).
2. Mikhno O, Lyashchenko A., Patrakeyev I., Ziborov V., Datsenko L. Assessment and management of urban environmental quality in the context of INSPIRE requirements. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 16(2), – 2021, p.55-71. http://um.ase.ro/no162/4.pdf
3. Mikhno O, Patrakeyev I., Ziborov V. Intelligent technology for estimating of urban environment quality. Geographia Technica, 15(2), – 2020, p.147-160. https://doi.org/10.21163/gt_2020.152.15
4. Mikhno O, Patrakeyev I., Ziborov V. Estimation of metabolic flows of urban environment based on fuzzy expert knowledge. Geodesy and Cartography, VGTU, 46(1), – 2020. p. 8-16. https://doi.org/10.3846/gac.2020.8560
5. Міхно О.Г., Добровольський В.Б., Миколаєнко О.А. Оціночне картографування шумового забруднення урбанізованої території. Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип.43, – 2020. – С.33-37.
6. Міхно О.Г., Патракеєв І.М. Методика оцінювання якості міського середовища. Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип.39, – 2018. – С.28-35.

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

“Основи географічної інформатики та програмування”, “Основи теорії баз даних”, “Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в моніторингових системах)”, “Основи ГІС в кадастрових системах”, “Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в кадастрових системах)”, “Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в транспортно-логістичних системах та плануванні і управлінні розвитком територій)”, “Супутникова геодезія” – для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей, що викладаються за програмами підготовки кафедри геодезії та картографії (спеціальності: “Науки про Землю”, “Геодезія та землеустрій”); “Цифровий кадастр”, “ГІС в кадастрових системах та муніципальні ГІС” – для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності “Геодезія та землеустрій”.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член громадської організації «Українське товариство геодезії та картографії».
Багаторазовий чемпіон серед науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України з більярдного спорту в складі команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові та державні відзнаки:

Нагороджений  нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Володіння іноземними мовами: Російська – вільно. Англійська – рівень В1. Німецька – рівень А1.