Завідувач кафедри географії України

Уліганець Сергій Іванович

завідувач кафедри географії України,
кандидат географічних наук, доцент

м. Київ , просп. Академіка Глушкова 2а.

Телефон: + 38 (044) 521-33-72

E-mail: Kafua@ukr.net 

Науковий профіль:

Освіта:

2000–2003 рр. – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (захищена кандидатська дисертація на тему «Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закаратської області)»,2007 р. (науковий керівник д.геогр.н., проф. О.Ю, Дмитрук).
1995-200 рр. Географічний факультет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (за спеціальністю «Географія; кваліфікацію магістра географії, менеджера туризму, викладача»)

Досвід науково-педагогічної роботи:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2020 – до нині завідувач кафедри географії України.
2019-2020 в.о. завідувач кафедри географії України.
2017-2020 заступник декана з виховної роботи.
2010-2020 доцент кафедри географії України.
2003-2010 асистент кафедри географії України.

Національний університет державної фіскальної служби України (за сумісництвом)

 2008 – 2015 доцент кафедри міжнародної економіки.

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Географія рекреаційних ресурсів»,  «Основи економіки туризму», «Екокурорти світу та України», «Організація шкільної географії та туристської науково-дослідної роботи», «Актуальні проблеми краєзнавства», «Спеціалізовані види рекреації та туризму», «Урбоекологія», «Науковий семінар з географії рекреації та туризму».

Гарант освітньої професійної програми «Гастрономічний туризм» (осв. ступінь – бакалавр; спеціальність: 242 Туризм).

Член робочої групи освітніх програм: Освітньо-професійна програма «Економічна географія » (осв. тупінь – бакалавр; спеціальність 106 географія); Освітньо-наукової програма «Географія» (осв. ступінь – магістр; спеціальність: 014 Середня освіта/Географія).

Мовні компетенції:
Українська. Англійська – загальна кваліфікація

 Цифрові компетенції:
QGIS, ArcGIS, MAPINFO, SURFER, стандартні програмні продукти роботи із графічними форматами даних, текстами, таблицями та БД

Підвищення кваліфікації:

2016Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва. Навчальний курс «Керівників формувань з обслуговування захисних споруд».
2016 – Празький інститут підвищення кваліфікації за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики».

Наукові інтереси:

управління туристсько-рекреаційної діяльності, туризмознавчі дослідження в напрямках екологічного та активного туризму, ено- та гастрономічного туризму, питання рекреаційної географії та фахової географічної освіти.

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член Українського географічного товариства;
 • Брав участь в роботі журі Іntel Eco Ukraine – всеукраїнського конкурсу наукової творчості школярів, національного етапу міжнародного конкурсу Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), який щовесни проводиться у Києві на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2008 – 2019 рр.);
 • Заступник голови журі Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (2018, 2019);
 • Член журі ІІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в. м. Києві. (2020);
 • Член координаційної ради комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування»;
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії (м. Полтава Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г Короленка 2020-2021);
 • Заступник головного редактора наукового журналу “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів”).

Публікації: автор та співавтор понад 70 наукових робіт, з них 2 монографії, 56 наукового і 12 – навчально-методичного характеру (1 – з грифом МОН України).

Монографії,  посібники, МНК:

 • Уліганець С.І. Методичний комплекс з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» / Уліганець С.І., Мельник Л.В., Буднік Г.В. / Ірпінь Видаввничо-інформаційний центр національного універсситету НУДПСУ Ч.-1 -2011 346 с.;
 • Уліганець С.І. Методичний комплекс з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» / Уліганець С.І., Мельник Л.В., Буднік Г.В. / Ірпінь Видаввничо-інформаційний центр національного універсситету НУДПСУ Ч.-2 -2011 226 с.;
 • Уліганець С.І. Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпатської області/ Уліганець С.І., Дмитрук О.Ю / Монографія .- Ірпінь НУДПСУ. – 2013 196с.;
 • Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія //За заг. ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака, Уліганець С.І, Мельник Л.В., Боль Д.В. та ін. К.: ДУІТ, 2019. 272 с.;

Cтатті:

 •  Уліганець С.І. Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні: м. Кам’янець-Подільський /Уліганець С.І., Аріон О.В., Боль Д. В. / Вісник КНУ. Географія. – 3(73).-  2018. – С.77-81. DOI https://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.13 ;
 • Uliganets S.I., Kaluha V.F.,  Melnyk L.V., Features and prospects of event tourism in Ukraine on the example of Transcarpathian region Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences 2018 в.6 (29) c.89-92.» DOI https://doi.org/ 1031174/SEND-HS2018-178V129-23;
 • Andriushchenko Kateryna, Lavruk Vitalii, Uliganets Sergey, Kovtun Vita, Matviienko Halyna  Reputation Risk Management Companies Based on Competence Approach /TEM Journal /2019. – С. 516-524» ISSN 2217-8309, DOI: DOI https://doi.org/10.18421/TEM82-27, May 2019. ;
 • Сологуб, Ю. І., Уліганець, С. І.,  Безпала, О. В.,  Розвиток системи розселення столичного суспільно-географічного району як фактор формування туристичного ринку регіону. Географія та туризм вип. 55, с. 84-92, 2020 ;
 • Volodymyr F. Kaluha, Serhii I. Uliganets, Olexander Y. Dmytruk, Liudmyla V. Melnyk, Tetiana G. Kupach. Chornobyl Phenomenon: Catastrophe, Experimental Area vs Curiousity Object. Journal of Geology  Geography and Geoecology. Вип.29, (4) 2020 701-709 DOI https://doi.org/10.15421/112063;
 • Батиченко С.П. Особливості організації лікувальних турів / Батиченко С.П., Уліганець С.І., Мельник Л.В. Географія та туризм : науковий журнал / гол. ред. Запотоцький СП.К:  Альфа-ПІК, 2020.- Випуск 59.С 14-21 DOI https://doi.org10.17721/2308-135Х.2020.59.14-21;
 • Serhii I. Uliganets, Sergii Yu. Syrovets, Nataliia S. Koroma, A geographical dimension of resource endowment of Ukrainian territories Journal of Geology  Geography and Geoecology. Вип.30(3), 2021, 589-597https://doi.org/10.15421/112154;
 • Уліганець С., Батиченко С., Мельник Л., Сологуб Ю. Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід. Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, Географія. Вип.2 (79), 2021, с.48-53;
 • Марченко А.В., Масляк П.О., Уліганець С.І., Релігії та релігійні споруди Києва як складові сакрального статусу міста, Вища школа 10(206)/ 2021, 66-78с.;
 • С. Уліганець, Л. Мельник, У. Шинкаренко, Безбар`єрний туризм як засіб фізичної рекреації для людей з інвалідністю на прикладі розробленого активного туру «Підкорення стихій», Часопис соціально-економічної географії випуск 30, Харків: 2021 c. 76-84;
 • Петровський І.І., Мариморич А.В., Уліганець С.І., Застосування підприємствами туристично-рекреаційного комплексу інновацій для подолання негативних явищ, спричинених пандемією короновірусної хвороби COVID-19, Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.-К.:ЦОП “Глобус” ФОП Кравченко.Вип.1. №1.2021.-с.54-62;
 • Уліганець С.І., Боль Д.В., Роль брендингу міста у просуванні міського туризму Кам`янець-Подільського, Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів / [Ред. кол.: О.Г. Шевченко (гол. ред.), Уліганець С.І. (заступник гол. ред.) та ін.] 2021. Вип. 1 (1).  -с.45-54.

 • Marymorych A., Uliganets S., Promising use of Tylihul Estuary’s resource potential for creation of mud and climate resort, International scientific-practical conference “Study of modern problems of civilization”. Oslo,Norway:International science group.2021.-с.498-501;

 • Зубко А., Уліганець С.І., Оборонні споруди Закарпаття: стан використання в туризмі та стратегія розвитку. Матеріали міжнародного науково-практичного інтернет-семінару:  фортифікації у туризмі : потенціал, стан, промоція, інновація. (23квітня 2021 р.К.:ТОВ «Геопрінт»). 2021 с. 84-88.

Нагороди:

Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015, 2016)
Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017)
Подяка Міністерства освіти і науки України  (2019)