Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Запотоцький Сергій Петрович

Соціо-економіко-географ, професор кафедри економічної та соціальної географії, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання на наукові профілі: 

Народився 1 жовтня 1976 р. у м. Каневі Черкаської області. У 1998 р. закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю економічна та соціальна географія та здобув кваліфікацію магістра економічної і соціальної географії, соціо-економіко-географа, менеджера регіонального розвитку, викладача.

У період 1998–2001 рр. – аспірант кафедри економічної та соціальної географії. З 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2002 р. – асистент, з 2007 р. – доцент, 2009-2012 рр. – докторант, з 2015 р. професор кафедри економічної та соціальної географії, з 2016 р. заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» захистив у 2002 р. під керівництвом професора Ярослава Олійника. Докторську дисертацію на тему «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження» захистив в 2013 році (науковий консультант – професор Ярослав Олійник).

Викладає курси: ″Регіональна економіка″, ″Бізнес-планування″, ″Раціональне природокористування та менеджмент природних ресурсів″, ″Міське планування″, ″Географія будівельної індустрії″.

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, регіональна та галузева конкурентоспроможність, проблематика раціонального природокористування, будівельної індустрії та ринків нерухомості.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування» (2006); «Криза 2008 – 20?? Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози» (2009); «Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози 2007-2013» (2012); «Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування» (2012); навчальних посібників «Регіональна економіка» (2007, 2008); навчально-методичних посібників «Управління використанням природних ресурсів» (2008); «Економіка природокористування» (2008).

Голова Науково-методичної ради факультету та член Науково-методичної ради університету, член Вченої ради географічного факультету, член редакційних колегій фахових наукових збірників “Економічна та соціальна географія”, “Вісник Київського університету. Географія” (відповідальний секретар), член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, керівник карпатської практики.

Лауреат Премії Молодих вчених Кабінету Міністрів України (2003 р).