Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Запотоцький Сергій Петрович

Соціо-економіко-географ, професор кафедри економічної та соціальної географії, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання на наукові профілі: 

Освіта:

2009-2012 – докторантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 2008-2009 ‑ Міжнародний інституту бізнесу. Кваліфікаційні свідоцтва: експерт-оцінювач майна, експерт-оцінювач земельних ділянок.

 1999-2001 – спеціаліст за спеціальністю «Фінанси» (кваліфікація економіст), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 1998-2001 – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1993-1998 – магістр за спеціальністю «Економічна і соціальна географія» (кваліфікація соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

Науковий ступінь:

2013 – доктор географічних наук, спеціальність – 11.00.02. економічна та соціальна географія, тема дисертації «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник).

 2002 – кандидат географічних наук, спеціальність– 11.00.02.  економічна та соціальна географія, тема дисертації «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області»(науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

з 2021 –  декан географічного факультету

2016 ‑ 2021  –  заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

з 2015 ‑ професор кафедри економічної та соціальної географії

2009–2012 – докторант географічного факультету

2007–2015 – доцент кафедри економічної та соціальної географії

2002–2007  – асистент кафедри економічної та соціальної географії

2001–2002 –  молодший науковий співробітник,  НДЛ «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Вступ до університетських студій «географічний модуль»», «Міське планування», «Планування міського землекористування та оцінка землі», «Регіональне бізнес-планування», «Географія конкурентоздатності» (освітній рівень «Бакалавр»),

«Регіональна логістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Anthropogenic transformation of geosystems: countries / regions of the word / країни світу: антропогенна трансформація геосистем» (освітній рівень «Магістр»),

«Філософія науки та інновацій «Модуль інновації»», «Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук» (освітній рівень «Доктор філософії»).

 

 

Гарант освітньої програми «Географія» освітньо-наукового рівня доктора філософії.

 

Наукові інтереси:

Соціально-економічна географія, регіональна економіка та політика, регіональна та галузева конкурентоспроможність, проблематика раціонального природокористування, міського планування, будівельної індустрії та ринків нерухомості.

 

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член Українського географічного товариства
 • Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (з 2021);
 • Член журі 3 етапу конкурсу-захисту робіт членів МАН України
 • Член ГЕР Національного агенства забезпечення якості вищої освіти
 • Член Науково-експертної ради МОН України
 • Член координаційної ради з туризму та іміджевої політики КМДА

Членство у редколегіях наукових видань:

Стажування:

2018    Університет Лоранда Етвеша (м.Будапешт) Угорщина за програмою Erasmus+ 1st International Credit Mobility Staff Training Week

2016    Празький інститут підвищення кваліфікації, Чеська республіка, м.Прага

 

Досвід роботи в міжнародних проєктах:

2023–2026 Erasmus+ Programme Virtual Exchanges in Higher Education and Youth “CLUVEX” (Climate University for Virtual Exchanges (Project 101111959).

2021–2023 Міжнародний Українсько-Литовський проект «Сприяння малому бізнесу та вдосконалення системи освіти шляхом дослідження та розвитку туристичних кластерів у сільській місцевості України/Improvement of small businesses and development of the university education system throughresearch and promotion of tourism clusters in ruralareas in Ukraine» (керівник від України).

 

Підготовка наукових кадрів:

Під науковим керівництвом проф. С.П.Запотоцького підготовано та захищено 1 кандидатську дисертацію та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

Дисертації кандидата наук за спеціальністю 11.00.02. економічна та соціальна географія:

2018 – Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

2021 – Ковальчук І.В. Суспільно-географічне дослідження бальнеологічних курортних поселень Львівської області;

2023 – Телешман В.І. Суспільно-географічне дослідження потенціалу розвитку територіальних громад Чернівецької області.

 

Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

 • Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Запотоцька В.А. Ринок житла Київського регіону: суспільно-географічний вимір: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. ‑  172 с.

 • Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування (Regional competitiveness: social and geographical bases) Монографія – Київ.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с.

 • Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози, 2007-2013 [Текст] : [монографія] / Шалаєв В. М. Запотоцький С.П. [та ін.] ; [за ред. О. І. Драпіковського, І. Б. Іванової] ; УВЕКОН. – К. : Арт Економі, 2012. – 240 с.

 • Шалаєв В.М., Іванова І.Б, Драпіковський О.І., Запотоцький С.П.,  та ін. Криза 2008 – 20?? Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози. Монографія/ за ред. О.І. Драпіковського, І.Б.Іванової. – К.: «Арт Економі»,  2009. – 227 с.

 

Вибрані статті за останні п’ять років:

 • Zapototskyi, S., Provotar, N., Trusii, O., & Zapototska, V. (2022). Agrarian potential of Ukraine under post-Maidan crisis and armed conflict: factors and patterns of regional unevenness . Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Geology. Geography. Ecology", (57), 103-120. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-09. WoS.

 • Shevchenko, O., Snizhko, S., Zapototskyi, S., …Matviienko, M., Matzarakis, A.Longtermanalysis of thermal comfort conditions during heat wavesin Ukraine. Palaeontologia Polonica, 2022, 95(1), p. 53–70. https://doi.org/10.7163/GPol.0226 Scopus
 • Shevchenko, O., Snizhko, S., Zapototskyi, S., Matzarakis, A.Biometeorological Conditions during the August 2015 Mega-HeatWave and the Summer 2010 Mega-Heat Wave in Ukraine. Atmosphere, 2022, 13(1), 99. https://doi.org/10.3390/atmos13010099 Scopus
 • Zapototskyi S. P., Zapototska V. A. Modern revitalization of Kyiv // National Interest academic journalNo. 3 February – Apri 2021. Р.12-18. https://sc01.tcithaijo.org/index.php/NIT/login
 • Kovalchuk I. V., Kovalchuk A. V., Zapototskyi S. P, Zapototska V. A. Health tourism in Lviv region: current state and development prospects. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Географія”. 2021. Вип. 54. С.180-194. WoS.
 • Zapototskyi S., Zapototska V. Holub Y. Socio-environmental aspects of provision of land scapingin the city of Chernihiv. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2020. Вип. 1/2 (76/77). – 110 с. (С45-54). DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.6  Index Copernicus
 • ZapotoskyiSergii P., Zapototska Viktoriia A., Trusij Oksana M., Pasko Volodymyr F.. Social and affordable housingin Ukraine: mechanism and practices of provision // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 30 No 1 (2021) DOI: http:// doi: 10.15421/112117 WoS
 • Savchuk I.G., Zapototskyi S.P. Cottage settlements in capital region of Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology.Vol 29 No 2 (2020)  https://doi.org/10.15421/112037 WoS
 • Bilan Y., Simionescu M., Vojtovic S., Zapototskyi S. The Impact of Religiosity on Individual Perception of Wellbeing and Living Standards: A Cross-cultural Studyon Selected Developing Economies. Journal of Population and Social Studies, Vol. 27 №4, October 2019. P. 347 – 358. DOI: 10.25133/JPSSv27n4.023 Scopus.
 • Ryabchenko O., Golub G., Turčeková N., Adamičková I., Zapototskyi S.. Sustainable business modeling of circular agriculture production: Case study of circular bioeconomy // Journal of Security and Sustainability Issues. т.7 в.2 c.301-309. https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.2(10)  Scopus
 • Tvaronavičienė M., Shishkin A., Lukáč P., Illiashenko N., Zapototskyi S. Sustainable economic growth and development of educational systems // Journal of International Studies. т.10 в.3 October, 2017. Р.285-292. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/21 Scopus
 • Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Голуб Ю.М. Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2019.  Вип. 1(74). – 110 с. (С.48-53).DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74. Index Copernicus

 

Нагороди:

Подяка Ректора (2022 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.)

Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2017 р.).