Маринич Олександр Мефодійович

Маринич Олександр Мефодійович

1956-1958
1960-1968

Фізико-географ, Член-кореспондент НАН України

Професор, доктор географічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України

 • Народився 4 вересня 1920 р. у с. Суботці Знам’янського району Кіровоградської області.

 • Після закінчення школи вступив на геолого-географічний факультет Київського університету.

 • На початку Великої Вітчизняної війни брав участь в обороні Києва, тяжко поранений. В 1942 р. закінчив Казанський університет.

 • 1945–1948 рр. – аспірант, асистент географічного факультету.

 • У 1948 р. захистив кандидатську дисертацію «Геоморфологія Подільського Придністров’я”

 • У 1949 р. – разом з акад. АН УРСР В.Г. Бондарчуком та проф. П.К. Заморієм створює кафедру геоморфології в Київському університеті, на якій працює доцентом до 1955 рр.

 • 1956–1971 рр. – завідувач кафедри фізичної географії.

 • 1956–1958 та 1960–1968 рр. – декан географічного факультету.

 • У 1961 р. захистив в Московському державному університеті докторську дисертацію «Геоморфологія південного Полісся».

 • 1968–1971 рр. – проректор Київського університету з навчальної роботи. У 1969 р. обраний членом-кореспондентом АН України.

 • 1971–1979 рр. – міністр освіти Української РСР.

 • 1979–1989 рр. – керівник Відділення географії Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна АН УРСР. З 1989 р. – радник дирекції Інституту і професор кафедри фізичної географії і охорони природи Київського університету. Один із засновників Інституту географії НАН України (1991 р.).

 • Наукові інтереси: теоретичні та прикладні проблеми геоморфології та ландшафтознавства, фізико-географічне районування України, історія географічної науки.

 • Заслужений діяч науки і техніки України (1991 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 р.) за цикл колективних монографій «Географічні основи регіонального природокористування в Україні»”.

 • Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, двома орденами Трудового червоного прапора, орденом Ярослава Мудрого п’ятого ступеня (2001 р.), багатьма медалями.

 • Президент Українського географічного товариства (1964–1995 рр.), почесний член Географічного товариства СРСР з 1990 р. Почесний професор Сімферопольського державного університету (1994 р.).

 • Помер 25 серпня 2008 року у Києві.