Мукомель Ізраїль Феліксович

Мукомель Ізраїль Феліксович

1938-1941

Економіко-географ; доктор географічних наук, професор

 • Народився 19 квітня 1906 р. у м. Херсоні.

 • 1921–1924 рр. – робітник на хуторі «Красная дача» Снігурівського району Миколаївської області, а пізніше – у сільськогосподарській артілі ім. М. І. Калініна Білозерського району Херсонської області.

 • Після закінчення Одеського інституту народного господарства у 1928–1936 рр. виконував спецроботу в управлінні Уповнаркомторгу та Одеській пір’євій фабриці Держторгу Української РСР, одночасно завідував плановим відділом цієї ж фабрики.

 • У 1936 р. закінчив аспірантуру Одеського державного університету.

 • 1936–1941 рр. – у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на посадах доцента, завідувача кафедри економічної географії, декана геолого-географічного факультету (1938-1941).

 • У 1940 р. в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.

 • Учасник Великої Вітчизняної війни.

 • 1946–1959 рр. – завідувач кафедри економічної географії та заступника директора Інституту географії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

 • 1959–1966 рр. – старший науковий співробітник, завідувач відділу математичних методів досліджень в економіці сільського господарства УкрНДІ економіки та організації сільського господарства.

 • У 1965 р. у Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова захистив докторську дисертацію «Сільськогосподарські зони Української РСР»

 • 1966–1967 рр. – старший науковий співробітник Сектору географії АН УРСР.

 • 1967–1973 рр. – завідувач відділу розміщення і територіальної організації сільського господарства у Раді по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР.

 • 1973–1975 рр. – професор кафедри економічної географії Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

 • Наукові інтереси: спеціалізація сільськогосподарського виробництва; розміщення сільського господарства; сільськогосподарське районування, розробка концептуальних засад теорії та методів дослідження географії сільського господарства України

 • Нагороджений 5 медалями.

 • Помер 27 квітня 1975 р. в Одесі.