Олійник Ярослав Богданович

Олійник Ярослав Богданович

1999-2020

Економіко-географ; доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, декан географічного факультету, заслужений діяч науки і техніки України

 • Народився 14 грудня 1952 р. у с. Купчинці Козівського р-ну Тернопільської обл.

 • По закінченні купчинецької середньої школи вступив на географічний факультет Київського університету й закінчив його у 1975 із кваліфікацією “економіко-географ, викладач географії”.

 • 1975–1976 – учитель географії катюжанської середньої школи Вишгородського р-ну Київської обл.

 • Закінчив аспірантуру Інституту географії АН України. Працював молодшим (з 1979), науковим (з 1986) співробітником відділу теоретичних проблем економічної географії Інституту географії АН України (нині сектор територіальної організації суспільства).

 • 1982 – в Інституті географії АН України захистив кандидатську дисертацію “Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і вдосконалення його територіальної організації” за спеціальністю 11.00.02 – “Економічна та соціальна географія” (науковий керівник – д-р наук, проф., акад. АН України М. М. Паламарчук).

 • З 1988 – асистент, з 1989 – доцент, з 1998 – професор, 1998–2015 – завідувач кафедри економічної та соціальної географії; з 1999 – декан географічного факультету Київського університету.

 • 1997 – у Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України захистив докторську дисертацію “Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування”

 • 1982–2014 – за сумісництвом працював на кафедрі розміщення продуктивних сил Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 • Викладав дисципліни: “Основи суспільної географії”, “Регіональна політика сталого розвитку в Україні”, “Організація процесу наукової діяльності”, “Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка”, “Географія агропромислових комплексів”, “Історія і методологія суспільної географії”, “Вступ до університетських студій”, “Методологія та організація наукових досліджень із основами інтелектуальної власності”.

 • Наукові інтереси: теоретико-методологічні проблеми суспільної географії, економіко-екологічні проблеми взаємодії суспільства і природи, територіальна та комплексно-пропорційна організація продовольчих комплексів, регіональна політика, геополітика.

 • Керівник Національної школи економіко-географів України “Регіональні суспільно-географічні процеси”, автор і співавтор понад 600 наукових праць.

 • Ініціатор створення спеціалізації “Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки”, де вперше в Україні здійснюється підготовка менеджерів цього профілю. Організатор Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри економічної та соціальної географії з регіональної економіки і політики. Значну увагу приділяє підготовці молодих спеціалістів – аспірантів і докторантів. Під його керівництвом захищено 11 докторських та 32 кандидатські дисертації.

 • Голова журі Всеукраїнських та Київської міської олімпіад і турніру юних географів; екс-голова експертної ради ВАК України з географічних та геологічних наук; голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, асоціації деканів географічних і природничих факультетів ВНЗ України; президент Українського географічного товариства; член Національного комітету географів України, Член-кореспондент (2002), академік НАПН України (2016), заслужений діяч науки і техніки України (2002).

 • Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2009); почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2002), Міністерства екології та природних ресурсів України (2002), Міністерства освіти і науки України (2002), Міністерства культури і туризму України (2008), Академії педагогічних наук України (2008), ректора університету (2002); відзнакою вченої ради університету (2012); нагрудними знаками “Відмінник освіти України” (2002), “Почесний працівник туризму України” (2002), “Почесний працівник гідрометслужби України” (2003), “Петро Могила” (2012), “К. Д. Ушинський” (2012). За цикл робіт для вищої та середньої школи отримав Премію імені Тараса Шевченка Київського університету (1999). Лауреат премій імені В. І. Вернадського УЕАН за значний внесок у дослідження екологічних проблем України та активну участь у пропаганді економічних знань (2002) та імені Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і техніки (2002).

 • Помер 5 жовтня 2020 р. у Києві