Шматько Микола Гаврилович

Шматько Микола Гаврилович

1937-1938
1943-1945

Геолог, мінералог, доктор геолого-мінералолічних наук, професор

  • Місце народження: хутір В’юнище, тепер Сосницького р-ну Чернігів. Обл.
    Закінчив 1914 Петерб. гірничий ін-т.

  • 1927 затверджений в званні професор. Харків. хіміко-технол. ін-ту.

  • У Київ. ун-ті 1933-46 зав. каф. мінералогії і кристалографії.

  • Декан геолого-географічного факультету (1937-1938).

  • Докт. дис. (1927).

  • Здійснив ґрунтовні дослідження з вивченя і освоєння нових видів мінеральної сировини для вир-ва каолінів, глинозему, алюмінію, а також для розвитку петрургії в УРСР. Осн. праці: Курс кристаллографии. Харьков-Одеса, 1927; Курс минералогии. Харков; Одеса, 1930