Запотоцький Сергій Петрович

Запотоцький Сергій Петрович

2020- дотепер

Соціо-економіко-географ, професор кафедри економічної та соціальної географії, доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • Народився 1 жовтня 1976 р. у м. Каневі Черкаської обл.

 • 1998 – закінчив географічний факультет Київського університету за спеціальністю “Економічна та соціальна географія”, 1998–2001 – аспірант кафедри економічної та соціальної географії.

 • 2002 – захистив кандидатську дисертацію “Територіальна організація

продовольчого ринку Черкаської області” під керівництвом д-ра екон. наук,

проф. Я. Б. Олійника.

 • 2001 – молодший науковий співробітник, 2002–2007 – асистент, 2007 – доцент,

 • 2009-2012 – докторантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • 2008-2009 ‑ Міжнародний інституту бізнесу. Кваліфікаційні свідоцтва: експерт-оцінювач майна, експерт-оцінювач земельних ділянок.

 • 1999-2001– спеціаліст за спеціальністю «Фінанси» (кваліфікація економіст), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • 1998-2001 – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • 1993-1998 – магістр за спеціальністю «Економічна і соціальна географія» (кваліфікація соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач), Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • 2013 – доктор географічних наук, спеціальність – 11.00.02. економічна та соціальна географія, тема дисертації «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник).

 • 2002 – кандидат географічних наук, спеціальність – 11.00.02. економічна та соціальна географія, тема дисертації «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 • з 2021 – декан географічного факультету

 • 2016 ‑ 2021 заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва

 • з 2015 ‑ професор кафедри економічної та соціальної географії

 • 2009–2012 докторант географічного факультету

 • 2007–2015 доцент кафедри економічної та соціальної географії

 • 2002–2007 асистент кафедри економічної та соціальної географії

 • 2001–2002 молодший науковий співробітник, НДЛ «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету

 • Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Вступ до університетських студій «географічний модуль»», «Раціональне природокористування та менеджмент природних ресурсів», «Міське планування», «Планування міського землекористування та оцінка землі», «Регіональне бізнес-планування», «Географія конкурентоздатності» (освітній рівень «Бакалавр»),

«Регіональна логістика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Anthropogenic transformation of geosystems: countries / regions of the word / країни світу: антропогенна трансформація геосистем» (освітній рівень «Магістр»),

«Філософія науки та інновацій «Модуль інновації»», «Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук» (освітній рівень «Доктор філософії»).

 • Гарант освітньої програми «Географія» освітньо-наукового рівня доктора філософії.

 • Наукові інтереси:

Соціально-економічна географія, регіональна економіка та політика, регіональна та галузева конкурентоспроможність, проблематика раціонального природокористування, міського планування, будівельної індустрії та ринків нерухомості.

 • Громадська діяльність, професійні асоціації:

 • Член Українського географічного товариства

 • Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (з 2021); 

 • Член журі 3 етапу конкурсу-захисту робіт членів МАН України

 • Член ГЕР Національного агенства забезпечення якості вищої освіти

 • Член Науково-експертної ради МОН України

 • Член координаційної ради з туризму та іміджевої політики КМДА

 • Голова науково-методичної ради факультету

 • Членство у редколегіях наукових видань:

 • Стажування: 2018 Університет Лоранда Етвеша (м.Будапешт) Угорщина за програмою Erasmus+ 1st International Credit Mobility Staff Training Week

2016 Празький інститут підвищення кваліфікації, Чеська республіка, м.Прага 

 • Міжнародні проекти:

Керівник від України міжнародного Українсько-Литовського проекту (Improvement of small businesses and development of the university education system through research and promotion of tourism clusters in rural areas in Ukraine) 2021-2023/ Сприяння малому бізнесу та вдосконалення системи освіти шляхом дослідження та розвитку туристичних кластерів у сільській місцевості України.

 Під керівництвом Запотоцького С.П. підготовлено та захищено 2 кандидатських дисертації.

 Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

 • Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Запотоцька В.А. Ринок житла Київського регіону: суспільно-географічний вимір: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. 172 с.

Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування (Regional competitiveness: social and geographical bases) Монографія – Київ.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с.

Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози, 2007-2013 [Текст] : [монографія] / Шалаєв В. М. Запотоцький С.П. [та ін.] ; [за ред. О. І. Драпіковського, І. Б. Іванової] ; УВЕКОН. – К. : Арт Економі, 2012. – 240 с

Шалаєв В.М., Іванова І.Б, Драпіковський О.І., Запотоцький С.П., та ін. Криза 2008 – 20?? Тенденції ринку нерухомості України. Реалії та прогнози. Монографія/ за ред. О.І. Драпіковського, І.Б.Іванової. – К.: «Арт Економі», 2009. – 227 с.

Дронова О. Л., Запотоцький С. П. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст. Навчально-методичний посібник. К.: Прінт-Сервіс, 2018. –214 с.

 • Вибрані статті за останні п’ять років:

Shevchenko, O., Snizhko, S., Zapototskyi, S., …Matviienko, M., Matzarakis, A. Long-term analysis of thermal comfort conditions during heat waves in Ukraine. Palaeontologia Polonica, 2022, 95(1), p. 53–70. https://doi.org/10.7163/GPol.0226 Scopus

Shevchenko, O., Snizhko, S., Zapototskyi, S., Matzarakis, A. Biometeorological Conditions during the August 2015 Mega-HeatWave and the Summer 2010 Mega-Heat Wave in Ukraine. Atmosphere, 2022, 13(1), 99. https://doi.org/10.3390/atmos13010099 Scopus

Zapototskyi S. P., Zapototska V. A. Modern revitalization of Kyiv // National Interest academic journal No. 3 February – Apri 2021. Р.12-18. https://sc01.tcithaijo.org/index.php/NIT/login

Kovalchuk I. V., Kovalchuk A. V., Zapototskyi S. P, Zapototska V. A. Health tourism in Lviv region: current state and development prospects. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Географія”. 2021. Вип. 54. С.180-194. WoS.

Zapototskyi S., Zapototska V. Holub Y. Socio-environmental aspects of provision of landscaping in the city of Chernihiv. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2020. Вип. 1/2 (76/77). – 110 с. (С45-54). DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.6 Index Copernicus

Zapotoskyi Sergii P., Zapototska Viktoriia A., Trusij Oksana M., Pasko Volodymyr F.. Social and affordable housing in Ukraine: mechanism and practices of provision // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 30 No 1 (2021) DOI: http:// doi: 10.15421/112117 WoS

Savchuk I.G., Zapototskyi S.P. Cottage settlements in capital region of Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 29 No 2 (2020) https://doi.org/10.15421/112037 WoS

Bilan Y., Simionescu M., Vojtovic S., Zapototskyi S. The Impact of Religiosity on Individual Perception of Wellbeing and Living Standards: A Cross-cultural Study on Selected Developing Economies. Journal of Population and Social Studies, Vol. 27 №4, October 2019. P. 347 – 358. DOI: 10.25133/JPSSv27n4.023Scopus.

Ryabchenko O., Golub G., Turčeková N., Adamičková I., Zapototskyi S.. Sustainable business modeling of circular agriculture production: Case study of circular bioeconomy // Journal of Security and Sustainability Issues. т.7 в.2 c.301-309. https://doi.org/10.9770/jssi.2017.7.2(10) Scopus

Tvaronavičienė M., Shishkin A., Lukáč P., Illiashenko N., Zapototskyi S. Sustainable economic growth and development of educational systems // Journal of International Studies. т.10 в.3 October, 2017. Р.285-292. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/21 Scopus

Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Голуб Ю.М. Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2019. Вип. 1(74). – 110 с. (С.48-53). DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74. Index Copernicus

 • Нагороди:

Подяка Ректора (2022 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019 р.)

Грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2017 р.).

Лауреат Премії молодих учених Кабінету Міністрів України (2003)