Кафедра економічної та соціальної географії

Історія кафедри

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у Київському університеті економічна географія викладалась як загальноосвітня дисципліна для студентів гуманітарних факультетів (економістів, істориків, філософів та філологів). Першим викладачем географії (у тому числі й економічної) був відомий історик В. Антонович. У 1920-30-х роках викладачем економічної географії в університеті був професор Антін Синявський.

Головною віхою в історії суспільної географії Київського університету є організація у 1933 році у складі геолого-географічного факультету кафедри економічної географії відомим економістом, статистиком, економіко-географом К. Воблим. В історії розвитку кафедри можна виділити чотири періоди.

1930-і – середина 1950-х років. Лідером кафедри був академік Костянтин Воблий (завідувач кафедри у 1933-47 рр.), разом з ним працювали професор Георгій Кривченко, доценти Костянтин Пяртлі (завідувач кафедри у 1947-59 рр., декан факультету у 1954-56 рр., директор НДІ географії у 1947-61 рр.), Василь Поданчук (декан факультету у 1949-54 рр.), Ізраїль Мукомель (декан факультету у 1938-1941 рр.), старші викладачі Іван Рибачок, Федір Мачихін. Основним напрямом фахової підготовки студентів був освітній, тобто на кафедрі здійснювалася передусім підготовка вчителів географії. Наукові дослідження були пов’язані із комплексним вивченням економічної географії України, окремих регіонів та міст, зокрема Києва, зарубіжних країн, географією сільського господарства, географією та економікою корисних копалин, методологією та методикою економіко-географічних досліджень, історією економічної географії та розміщення продуктивних сил.

Середина 1950-х – середина 1970-х років. Лідером кафедри був професор Олексій Діброва (завідувач кафедри у 1959-73 рр., директор НДІ географії у 1944-47 рр.), разом з ним працювали доценти Іван Рибачок, Федір Мачихін, Галина Станкевич, Євген Шипович, Степан Мохначук (в.о. завідувача кафедри у 1973-74 рр.), Віктор Юрківський (в.о. завідувача кафедри у 1975 р.), Микола Пістун, старший викладач Віктор Шийко. Основні дослідження були пов’язані із виконанням наукових тем „Вивчення територіально-виробничих комплексів центрально-північних областей України” (1960-70); „Дослідження аграрно-територіальних і аграрнопромислових комплексів” (1971-1975). Важливим аспектом наукових досліджень було здійснення економічного районування України. Новітнім було запровадження з 1960-х років у науковий обіг системної термінології, математичних методів дослідження.

Середина 1970-х – середина 1990-х років. Лідер кафедри – професор Микола Пістун (завідувач кафедри у 1975-98 рр., Заслужений працівник народної освіти України), разом з ним працювали професор Віктор Юрківський (декан факультету у 1980-85 рр., Заслужений працівник вищої школи), доценти Євген Шипович, Степан Мохначук, Степан Іщук, Борис Яценко, Дмитро Стеченко, Микола Міжега, Ярослав Олійник, Петро Масляк, Віктор Гуцал, Валерій Пересєкін. Фахова підготовка студентів розширилася за рахунок введення з 1972/73 навчального року науково-виробничого (прикладного) напряму підготовки спеціалістів з управлінням розвитком регіонів. Основні дослідження були пов’язані із виконанням наукових тем „Територіальне планування соціально-економічного розвитку адміністративної області” (1976-80), „Економіко-географічна система великого міста (на прикладі міста Києва)” (1981-85), „Суспільно-географічний комплекс міського і сільського адміністративних районів” (1986-90), „Географічні проблеми Київського столичного регіону” (1991-94), „Методика прогнозування соціально-економічного розвитку та екологічної ситуації в сільському адміністративному районі (1994-96).

Засідання кафедри, 1980-і. Стоїть: М.Пістун, сидять: у першому ряду – Є.Шипович, С.Іщук, Д.Стеченко, М.Міжега, у другому ряду – В.Шипович, В.Юрківський, О.Паламарчук, В.Пересєкін, у третьому ряду – С.Мохначук

Середина 1990-х років – донині. Лідер кафедри – професор Ярослав Олійник (завідувач кафедри з 1998 року, декан факультету з 1999 року, Заслужений діяч науки та техніки, Президент Українського Географічного Товариства). У цей період на кафедрі працювали професори Микола Пістун, Степан Іщук, Костянтин Мезенцев, Олександр Гладкий, Сергій Запотоцький, доценти Віктор Гуцал, Наталія Провотар (Мезенцева), Віктор Дорошенко, Віктор Шишацький, Володимир Тьорло, Володимир Матвієнко, Володимир Пасько, Олена Кононенко, Анатолій Мельничук, Оксана Трусій, Юлія Хвесик, Олена Дронова, асистенти Вікторія Глибовець, Леонід Тиква. Фахова підготовка студентів розширилася із введенням підготовки фахівців з управління регіональним розвитком та розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

Колектив кафедри, 1998. Сидять: Я.Олійник, С.Іщук, М.Пістун, В.Юрківський, стоять: В.Гуцал, В.Тьорло, В.Пересєкін, Н.Провотар, В.Дорошенко, К.Мезенцев

У 2002 році з ініціативи декана факультету Я.Олійника створено науково-дослідну лабораторію «Регіональних проблем економіки і політики», яку нині очолює Олена Денисенко.

Основні дослідження пов’язані із виконанням наукових тем: „Розробка системи моделей розвитку сільського району” (1997-2000), „Суспільно-географічні основи регіональної політики в Україні” (1997-2000), „Суспільно-географічні основи регіонального природокористування” (2001-2005), „Географічна освіта та наука: поняття і терміни” (2002-2005), “Суспільно-географічні основи регіональної екологічної політики” (2006-2010), “Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні” (2011-2013), “Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі” (2014-2015).

На базі кафедри регулярно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції „Географічна освіта і наука в Україні”, „Суспільно-географічні аспекти розвитку продуктивних сил України”. На кафедрі з 1966 року видається науковий збірник „Економічна та соціальна географія”, в якому публікуються провідні вчені-географи України.

Кафедра є базовою в Україні щодо підготовки кваліфікованих викладачів та науковців: тут здійснюється підготовка докторантів та аспірантів, стажуються завідувачі та викладачі географічних факультетів університетів та інститутів України, завершують написання та захищають докторські й кандидатські дисертації фахівці з різних регіонів (Харкова, Львова, Чернівців, Луцька, Вінниці, Луганська, Чернігова, Ніжина, Херсона, Полтави).

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри налічує чотири професори, вісім доцентів та трьох асистентів. До викладання також залучені співробітники науково-дослідної лабораторії, провідні вчені Києва.

Колектив кафедри. Сидять: О.Гладкий, Я.Олійник, С.Іщук, К.Мезенцев, стоять: А.Мельничук, Л.Тиква, В.Пасько, О.Кононенко, С.Запотоцький, Ю.Хвесик, В.Дорошенко, Н.Провотар, В.Глибовець, В.Матвієнко

Викладачі кафедри входять до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового студені доктора географічних наук (голова – професор Я.Олійник, вчений секретар – професор К.Мезенцев).

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами університетів України, Інститутом географії та Інститутом економіки природокористування НАН України, а також міжнародні зв’язки із вченими Німеччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини, Грузії, Молдови, Казахстану, Туреччини, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Великої Британії, США, Канади, Японії, Аргентини.