Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Матвієнко Володимир Миколайович

доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук, доцент

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1996–1999 аспірантура  за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1991–1996 – спеціаліст за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» (кваліфікація: соціо-економіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач), Київський університет ім. Тараса Шевченка.

 

Науковий ступінь: 

2001 – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 

Посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2004 – донині доцент кафедри економічної та соціальної географії

2003–2017 – заступник декана заочної форми навчання географічного факультету

2000–2004 – асистент кафедри економічної та соціальної географії

1999–2000 – спеціаліст кафедри економічної та соціальної географії.

 

Тернопільська академія народного господарства (Київський навчально-консультаційний пункт) (за сумісництвом):

2005–2006 – доцент.

 

Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ТОВ) (за сумісництвом):

2002–2009 – доцент об’єднаної кафедри гуманітарних дисциплін

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Географія світу: регіони», «Географія країн Азії, Океанії, Австралії», «Міський транспорт і комунікації», «Географія країн Африки, Південної Америки», «Географія транспорту і торгівлі»,  «Фізична та економічна географія країн Азії та Океанії», «Фізична та економічна географія країн Північної та Південної Америки» (освітній рівень «Бакалавр»); «Міста Центральної та Східної Європи (CEE Cities)» (освітній рівень «Магістр»).

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства.

 

Наукові інтереси:

історія суспільної географії, географія транспорту, регіональна економічна та соціальна географія, туристичне країнознавство.

 

 

Стажування: 

2018 – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

2021 – Прослухав курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «Knu Teach Week».

 

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 75 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 навчальних й навчально-методичних посібників, 1 підручник, 1 монографія, 70 статей у наукових виданнях.

 

Вибрані публікації за останні роки:

Навчальні посібники та підручники:

 • Географічне країнознавство. Підручник / Я.Б. Олійник, Б. П. Яценко, О. О. Любіцева та ін. /за наук. ред. проф. Я. Б. Олійника, Б. П. Яценка. К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. 911 с. ISBN 978-966-439-781-7.
 • Рахівський район: природа, населення, господарство. Навч.-метод. посіб. із профе­сійно-орієнованої практики / С. П. Запотоцький, Ю. С. Брайчевський, О. О. Галаган та ін. : за ред. Я.Б. Олійника. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. 254 с. ISBN 978—966-439-866-1.
 • Туристичне країнознавство. Навчальний посібник у 4-х томах; Т. 2. Азія та Океанія / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська та ін. / за ред. В. І. Стафійчука, О. Ю. Малиновської. Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 190 с. ISBN 978-966-289-519-3.

Статті:

 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В. М., Міченко С. В. Дорожня карта розвитку сільського туризму в Райгородській об’єднаній територіальній громаді / Економічна та соціальна географія: Наук. журнал. 2021. Вип.  С. 16-29. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2021.86.16-29
 • Matviienko , Matviienko V., Malynovska O. and Stafiichuk V. The relevance of atmospheric air monitoring in the tourist strategy of Paris: best practices for Kyiv. Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, Volume 2021, p. 1–6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2102
 • Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. Нідерланди. Енциклопедія Сучасної України. Т. 23: «Нґ» – «Ня» / Гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. С. 367-370. ISBN 978-966-02-9624-45.
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В. М. Стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Японії / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія: Наук. збірник. 2020. 1 / 2 (76/77). С. 64-69. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.9
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В. М. Туристсько-рекреаційні ресурси Японії / Географія та туризм: Наук. журнал. К.: Альфа-ПІК, 2020. Вип.60.  С.16-25. DOI: https://doi.org/10.17721/2308-135X.2020.60.16-25
 • Матвієнко Н.М., Матвієнко В. М.  Чинники розвитку туризму в Хорватії / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. Вип. 3(72).  C. 81-88. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.14 
 • Матвієнко В. М. Маврикій. Енциклопедія Сучасної України. Т.18: Лт-Малицький / Голов. редкол.: Дзюба І.М. та ін. К.: ТОВ «Лагота», 2017.  С. 430-431. ISBN 978-966-02-8303-9
 •  

Нагороди:

Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)

Подяка Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018)

Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020)