Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Пасько Володимир Феодосійович

кандидат географічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

1998–2001 – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
1993–1998 – магістр соціальної і економічної географії, (кваліфікація соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач), Київський університет імені Тараса Шевченка

 

Науковий ступінь: 

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 

Посада: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:
2017 – донині – заступник декана з навчальної роботи
2007–2017 – доцент кафедри економічної та соціальної географії
2003–2007 – асистент кафедри економічної та соціальної географії
2001–2003 – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки та політики»

 

Розробив та викладає навчальні дисципліни:

«Теорії РПС та регіональної економіки», «Регіональний розвиток та регіональна політика», «Стратегічне просторове планування», «Територіальне планування» (освітній рівень «Бакалавр»), «Регіональна політика» (освітній рівень «Магістр»), «Регіональні суспільно-географічні дослідження» (освітній рівень «Доктор філософії»).

Гарант магістерської освітньої програми «Урбаністика та регіональний розвиток».

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

  • Голова експертної комісії з географії МОН України (2021);
  • Заступник Голови журі Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (з 2016);
  • Член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (з 2016);
  • Член Українського географічного товариства (з 2019);
  • Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Наукові інтереси:

Аграрне землекористування, регіональна політика, регіональний розвиток, територіальне планування та управління.

 

Стажування: 

2019 – Економічний університет у Кракові (Польща)

 

Публікації:

Автор та співавтором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 4 навчальних й навчально-методичних посібників, 2 монографій, 20 статей у наукових виданнях.

 

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

  • Мезенцев К.В., Кононенко О.Л., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф., Провотар Н.І., Гнатюк О.М., Запотоцька В.А. (2021). Методи суспільно-географічних досліджень: навчально-методичне видання. Київ, 100 с.
  • Рахівський район: природа, населення, господарство: навч.-метод. посіб. із проф. орієнт. практики (2017) / [Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький та ін.; за ред. Я. Б. Олійника]. – Київ, 254 с.

Статті:

  • Zapotoskyi S., Zapototska V., Trusij O., Pasko V. (2021). Social and affordable housing in Ukraine: mechanism and practices of provision. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 30(1). Рр. 190-200. DOI: https://doi.org/10.15421/112117.
  • Katerynchuk K., Kyrenko S., Neskorodzhena L., Pasko V. and Stankevych S. (2021) Questions of efficiency of the state policy in the ecological sphere. Ukrainian Journal of Ecology. №6. Рр. 94–99. DOI: https://doi.org/10.15421/2021_229
  • Пасько В.Ф., Драпіковська І.В. (2018). Сучасний стан розвитку фермерських господарств в Україні. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Вип. 22(2). с. 3–14.

Нагороди:

Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)
Почесна грамота Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України (2019 р.)