Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Пасько Володимир Феодосійович

кандидат географічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи

Народився 27 січня 1976 р. у селі Вересоч Куликівського району Чернігівської області. У 1998 р. закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю економічна та соціальна географія та здобув кваліфікацію магістра економічної і соціальної географії, соціо-економіко-географа, менеджера регіонального розвитку, викладача.

У період 1998–2001 рр. – аспірант кафедри економічної та соціальної географії. З 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2003 р. – асистент, з 2007 р. – доцент кафедри економічної та соціальної географії, 2005-2016 рр. – заступник декана з виховної роботи, з 2017 р. заступник декана з навчальної роботи.

Кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області» захистив у 2003 р. під керівництвом професора Ярослава Олійника.

Викладає курси: ″Основи регіональної політики″, ″Прикладна економічна та соціальна географія″, ″Територіальне управління″, ″Територіальний моніторинг соціально-економічного розвитку″, ″Регіональні суспільно-географічні дослідження″.

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, регіональна політка, проблеми регіонального землекористування та раціонального природокористування, територіальне планування та управління.

Автор та співавтор понад 50 наукових праць, у тому числі монографій «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування» (2006); «Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (2006); навчальних посібників «Регіональна економіка» (2007, 2008); навчально-методичного посібника «Рахівський район: природа, населення, господарство» (2016).

Член методичної комісії з географії Міністерства освіти і науки України, заступник голови журі Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, член журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, Всеукраїнського турніру юних географів, експерт-консультант Київської міської олімпіади з географії, член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.