Викладачі кафедри економічної та соціальної географії

Запотоцька Вікторія Анатоліївна

асистент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Освіта: 

2008–2014 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, магістр, спеціальність «Географія».
2014–2017 – аспірантура на кафедрі економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Науковий ступінь: 

2018 – кандидат географічних наукза спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія, тема дисертації: «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник).

 

Посада: 

З 2018 р. – асистент кафедри економічної та соціальної географіїгеографічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Розробила та викладає навчальні курси: 

«Географія населення та розселення», «Теорія і практика планування», «Географія будівництва та ринків міської нерухомості», «Основи соціальної географії» (освітній рівень «Бакалавр»)

 

Громадська діяльність: 

Член журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  ( з 2021 р.)

 

Наукові інтереси: 

Географія ринків нерухомості, територіальне планування, соціальна географія.

Член Українського географічного товариства

 

Публікації: 

Автор та співавтор понад 41 наукових та навчально-методичних праць.

 

Вибрані публікації за останні 5 років: 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

  • Методи суспільно-географічних досліджень: навчально-методичне видання / за ред. К. Мезенцева. Київ: Видавництво «Фенікс», 2021. 100 с. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/methods.pdf
  • Бондаренко Е.Л. Мельничук А.Л. Запотоцька В.А. Суспільно-географічна картографія // Навчально-методичний посібник. К., 2021. – 134 с.
  • Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Запотоцька В.А. Ринок житла Київського регіону: суспільно-географічний вимір : монографія. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2019. 172 с.

 

Cтатті:

  • Запотоцька В., Гнатюк С. Житлова субурбанізація: практики трансформацій на прикладі міста Ірпінь. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Географія. 2021. Вип. 1/2(78/79). С. 32–39. DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2721.2021.78-79.5
  • Zapotoskyi S., Zapototska V., Trusij O., Pasko V. (2021). Social and affordable housing in Ukraine: mechanism and practices of provision. Journal of Geology, Geography and Geoecology.. 30(1).Рр. 190–200. DOI: https://doi.org/10.15421/112117
  • Kovalchuk I., Kovalchuk A., Zapototskyi S., Zapototska V. (2021). Health tourism in Lviv region: current state and development prospects. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». (54). 180–194. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-14
  • Zapototskyi S.P., Zapototska V.A. Modern revitalization of Kyiv. National Interest academic journal No. 3 February. Apri 2021. Р.12–18.
  • Zapototskyi S., Zapototska V., S Holub Y. Socio-environmental aspects of provision of landscaping in the city of Chernihiv. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2020. Вип. 1/2 (76/77).С. 45–54. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.6
  • Запотоцька В. А. Основні напрямки реконструкції житлового фонду в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2018. Вип. 3 (72).С. 37–41.DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.7