Кафедра фізичної географії та геоекології

Можливості працевлаштування

Стратегія підготовки фахівців для сфери природничої географії на базі географічної освіти передбачають отримання фахівцями компетенцій, які дозволять їм займати такі професійні посади, як: географ, фахівець з управління природокористуванням; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; інженер з охорони природних екосистем, інженер з відтворення природних екосистем, фахівець з ландшафтного дизайну, фахівець з міжнародних екологічних проектів та програм.

Рівень спеціальної підготовки випускників кафедри  дозволяє використовувати їх на посадах управлінського персоналу виробничих установ  Мінприроди України,  МНС України,
Державної служби заповідної справи України. Вони також працюють на посадах молодшого наукового співробітника та менеджера міжнародних проектів і програм у науково-дослідних інститутах.

Магістр з фаху “Фізична географія та геоекологія” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: педагогічна, економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, а також може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі та докторантурі та вищих навчальних закладах і наукових установах України та за кордоном.