Наукові відомості. Кафедра фізичної географії та геоекології

Наукова робота кафедри

Співробітниками кафедри виконуються дослідження за такими науковими напрямками: складання ландшафтної карти України в середньому масштабі; розробка геоінформаційних підходів і методів до картографування та аналізу територіальних структур і процесів; історико-географічні та етноландшафтні дослідження України; екологічний стан ландшафтів і регіонів України; стійкі органічні забрудники в середовищі.

Основні наукові досягнення – обґрунтовано схему меридіональної ландшафтної секторності України та нову інтерпретацію сутності та меж широколистянолісової зони Східної Європи, розроблені засади гнеоінофрмаційного моделювання та оптимізації регіональних екомереж, розроблено методологію та методику виділення типів морфо хор та їх динамічних режимів за цифровими моделями висот на основі теорії нечітких множин (Д. Свідзінська).

Міжнародні наукові зв'язки

Проф. М.Д. Гродзинський є експертом від України Міжнародної Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, членом міжнародної програми “Товариство глобальної безпеки” (Великобританія – США).

Доц. Михайленко В.П. приймає участь у міжнародному проекті “Вивчення сезонних коливань складу і обсягів ТПВ та відповідних екологічних індикаторів для оптимізації управління очисними спорудами”, що виконується на кошти Національного наукового фонду Швейцарії.

Доцент Свідзінська Д.В. керує діяльністю створеної на кафедрі Дослідницько-освітньої лабораторії вільного геопросторового програмного забезпечення. Лабораторія входить до міжнародної мережі, яка розвивається в межах ініціативи «Гео для всіх» під егідою Міжнародної картографічної асоціації, Фонду вільного геопросторового програмного забезпечення OSGeo та Міжнародного товариства фотограмметрії і дистанційного зондування ISPRS.

Аспіранти кафедри

За останні роки аспірантуру закінчили 3 аспіранти денної (Іванок Д.,Сидоренко М.) та заочної (Кривошеїн О.О.) форм навчання. Тематика дисертаційних робіт: «Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі Десни)», «Картографічний аналіз екологічних режимів ландшафтів України», «Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України».

На кафедрі навчається 6 аспірантів – Коваленко Ю, Кулініч Ю., Юрків Л., Маляренко О., Пласкальний В., Авраменко А. Наукові керівники – член-кор. НАНУ, проф. Гродзинський М.Д., проф. Самойленко В.М.