Наукові відомості. Кафедра фізичної географії та геоекології

Наукова робота кафедри

Співробітниками кафедри виконуються дослідження за такими науковими напрямками: ландшафтного картування та планування; оцінки впливів на довкілля, збереження біорізноманіття, стійкі органічні забрудники в середовищі, геоекологічного обгрунтування організації комфортного довкілля, геоінформаційного просторового аналізу та прогнозу, аналізу ДДЗ, пізнання екологічного стану ландшафтів і регіонів України;

 

Основні наукові досягнення – розроблено методику пізнання ступеня антропізації ландшафтів та проаналізовано особливості антропогенного перетворення регіонів України; розроблено методику морфометричного геоінформаційного аналізу цифрових моделей рельєфу та синтезу інформації про ландшафтні територіальні структури; обґрунтовано схему меридіональної ландшафтної секторності України та нову інтерпретацію сутності та меж широколистянолісової зони Східної Європи, розроблені засади гнеоінофрмаційного моделювання та оптимізації регіональних екомереж, розроблено методологію та методику виділення типів морфо хор та їх динамічних режимів за цифровими моделями висот на основі теорії нечітких множин.

 

Міжнародні наукові зв'язки

Доцент Михайленко В.П. координує українську групу управління міжнародного науково-дослідного проєкту «Співпраця щодо запобігання та пом’якшення пожеж та їх наслідків у регіоні Балтійського моря» (PreMіWaF). Він об’єднує сім країн-учасників (Грузія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна та Швеція) і буде впроваджуватись в країнах Балтійського регіону і Центральної та Східної Європи з метою узагальнити досвід впливу пожеж на стан довкілля і здоров’я населення, пом’якшення негативного впливу на клімат та біорізноманіття. Кінцева мета кожної країни – створення концептуального документу для підготовки Національного плану дій щодо захисту територій від пожеж.

Особливу увагу буде приділено дослідженню проблем, пов’язаних з пожежами на полігонах твердих побутових відходів (ТПВ) та об`єктів критичної інфораструктури. Проєкт надає можливість студентам географічного факультету, особливо тим, що навчаються за освітніми програмами «Транскордонне екологічне співробітництво», «Природнича географія” та «Геоекологія та екосистемні послуги», долучитись до міжнародної співпраці з пізнання питань методів захисту вразливих територій від пожеж та розширити можливості пошуку робочих місць для стажування.

Аспіранти кафедри

За останні роки аспірантуру кафедри закінчили 10 аспірантів денної та заочної форм навчання під керівництвом член-кор. НАНУ, проф. Гродзинського М.Д. та проф. Самойленка В.М. Зокрема, це Іванок Д., Сидоренко М., Кривошеїн О., Коваленко Ю, Кулініч Ю., Юрків Л., Маляренко О., Пласкальний В., Авраменко А., Циганок Є.