Кафедра фізичної географії та геоекології

Навчання

Топ фахових дисциплін:

ОС Бакалавр

ОС Магістр

ОПП “Транскордонне екологічне співробітництво”

ОПП “Геоекологія та екосистемні послуги”

ОНП “Транскордонне природоохоронне співробітництво”

Екологічний моніторинг

Геоекологічні засади відновлення довкілля та маркетингу екосистемних послуг

Контроль якості довкілля  та природоохорони (Quality Control of Environment and Nature Protection)

Географічні інформаційні технології

Естетика та дизайн ландшафту

Зелена інфраструктура й географія  природоохорони  Європи та України

Міжнародний досвід планування ландшафту

Геоінформаційні технології в геоекології та

аналізі сервісів довкілля

Управління міжнародними природоохоронними проектами (Management of International Environmental Projects)

Зелена інфраструктура урбанізованих територій

Ландшафтне планування для організації сервісів довкілля

Маркетинг екосистемних послуг

Сучасні технології пом’якшення зміни клімату

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) й оцінка впливу на довкілля (ОВД)  в плануванні екосистемних послуг

Прикладна геоекологія для повоєнного відновлення ландшафтів і біорізноманіття

Міжнародні екологічні угоди

Урбогеоекологія, урбосервіси, урбоконсалтинг

Управління ГІС-проектуванням (Management of GIS Designing)

Геопросторовий аналіз

Зелена інфраструктура та екосистемні послуг

Глобалізація та міжнародне співробітництво з охорони ландшафтів і біорізноманіття (Globalization and International Cooperation in protection of  landscapes and biodiversity)

Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель

Основи ландшафтної архітектури та дизайн довкілля

Послаблення наслідків і адаптація до глобальних змін клімату (Mitigation and Adaptation to Global Climate Change)

Екосистемні та ландшафтні послуги

ІТ-супровід відновлення довкілля для екосистемних послуг

Шумове забруднення та звукові ландшафти (Noise Pollution and Soundscapes)

Додаткові можливості навчання:

Додаткові можливості навчання є невід’ємною частиною навчального процесу і зорієнтовані на заохочення студента до індивідуальних наукових пошуків, постійного самовдосконалення та самоосвіти. Студенти кафедри набувають потрібних для подальшого працевлаштування фахових та загальнонаукових знань, аналітичних здібностей та оволодівають спеціалізованим категоріальним апаратом.

При кафедрі створено ЦЕНТР СТАЛИХ РІШЕНЬ GreenLabsKNU – СТУДЕНТСЬКИЙ комунікаційний простір залучення ідей, досвіду, міжнародних партнерів, грантів, проєктів та програм.

 

Не менш важливою є практична апробація знань в навчально-дослідних та геоінформаційних лабораторіях кафедри, що дозволяє опанувати інструментарій та методи геоінформаційного просторового аналізу з програмними продуктами та просторовими даними в ГІС – ArcGis, QGIS, GRASS, SAGA GIS, SNAP Toolbox, R Studio.

 

Студенти також набувають навички накопичення й обробки інформації, її структурування, в тому числі іноземними мовами, які вивчаються протягом усіх чотирьох років навчання. Володіння мовами спрощує академічну мобільність та навчання в європейських закладах вищої освіти.

 

Окрім того,  викладачі кафедри професійно застосовують новітні форми, методи та технології навчання, такі як тематичне реферування, аналітичні довідки, есе, презентації індивідуальних дослідницьких проєктів, кейс-стаді, дилемні ігри, круглі столи тощо.

Співпраця з іншими навчальними закладами по навчанню студентів

Кафедра через обмін студентами, спільні наукові проекти тощо підтримує зв’язки з провідними зарубіжними науковими та освітніми установами, а також міжнародними організаціями. Викладачі та студенти кафедри проводять спільні наукові семінари, науково-практичні конференції, тренінги та воркшопи, публікують сумісні наукові статті з вченими науково-дослідницьких організацій зарубіжжя, беруть активну участь в роботі міжнародних проектів та міжнародних експертних груп (Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Литва). До проведення лекційних занять кафедра додатково залучає викладачів провідних українських та зарубіжних університетів. Особливо плідні зв’язки вона має з університетами Берліну, Бидгощча, Будапешту, Ванкувер, Варшави, Кальмар (Швеція), Каунасу, Пізи, Сеулу, Тбілісі тощо.

Практична підготовка студентів

Крім теоретичного навчання, студенти кафедри отримують практичні навички роботи за фахом під час проходження навчальних професійно-орієнтованих та польових практик в різних регіонах України (Карпати, міста Канів, Богуслав), а також виробничих в українських та міжнародних фахових установах.

Зокрема:

І курс – влітку навчальна топографічна та навчальна комплексна географічна практика на базі Канівського природного заповідника, взимку – навчальна практика з методів набуття географічної інформації в Києві;

ІІ курс – влітку професійно-орієнтована практика в Києві та навчальна практика на базі “Ясіня” в Карпатах, взимку – навчальна практика з методів обробки географічної інформації в Києві;

ІІІ курс – влітку виробнича практика в профільних українських та міжнародних фахових установах, взимку – навчальна практика з методів поширення географічної інформації в Києві;

Магістри – влітку виробнича переддипломна практика у профільних установах, асистентська практика.

 

Окрім того, студенти мають можливість долучатися до щорічних зимових сесій Міжнародної Карпатської школи, учасники якої збираються у місті Косові Івано-Франківської області для обговорення актуальних питань захисту довкілля, розвитку міжнародної співпраці та шляхів поєднання освітніх заходів із практичною діяльністю. Основна мета Карпатської зимової школи – надати учасникам більше соціальної взаємодії та контролю над процесом навчання, поєднати освіту з практикою. Карпатська школа націлена на обговорення ролі університетів і освітніх програм у підготовці кваліфікованих кадрів для досягнення Україною Цілей сталого розвитку 2030 та надання екологічних послуг місцевим громадам у співпраці з місцевою владою та бізнесом. В рамках школи проводяться дослідження міжсекторальної співпраці серед учасників, можливості розширення неформальної галузевої співпраці, інші інноваційні методи розбудови комунікативних каналів між різними соціальними групами при вирішенні проблем довкілля.